L’Escola Pia d’Olot és un dels 39 centres catalans que participen en el Pla Experimental de Llengües de la Generalitat

El Departament d’Ensenyament ha creat un programa experimental de suport a la certificació de llengües estrangeres. Dels 39 centres educatius seleccionats, un és de la Garrotxa: l’escola Pia d’Olot.

L’escola Pia d’Olot és un dels centres concertats que participa en el projecte de la Generalitat de suport a la certificació de llengües estrangeres. El projecte preveu que alumnes de secundària, cicles formatius, Batxillerat i ensenyaments de règim especial puguin certificar el seu coneixement en anglès, francès, alemany i italià, amb el nivell B1 o B2. L’objectiu que es marca l’Escola Pia a nivell de secundària, és que els seus alumnes acreditin un nivell B1 d’anglès quan acabin l’ESO.

El projecte, anomenat Pla Experimental de Llengües vol fomentar la col·laboració entre els centres participants i les Escoles Oficials d’Idiomes. La convocatòria ha seleccionat 39 centres de Catalunya, 26 de públics i 13 de privats o concertats.

x