Dinàmig seguirà apostant per ‘speed datings’ i pel projecte +60 de suport a les persones que es volen jubilar

L’Àrea d’Ocupació de Dinàmig va engegar a finals d’any un programa dirigit a persones de 60 anys o més amb dificultats per jubilar-se, i fins al moment ja s’hi ha interessat una vintena de ciutadans. Per altra banda, es treballa en l’organització de noves jornades per facilitar el contacte entre empreses i treballadors.

La bona valoració de la primera jornada d’Ocupació en Xarxa celebrada a l’octubre, va donar lloc a diversos speed datings, contactes breus entre empreses i candidats. Fins al moment, se n’han celebrat quatre, dedicats als sectors de l’hostaleria, les activitats turístiques i els supermercats, en els quals hi ha participat 41 empreses, 149 candidats i s’han realitzat 29 noves contractacions. Aquestes dades fan que l’Àrea d’Ocupació de Dinàmig ja es plantegi l’organització de nous speed datings.

Per la seva banda, Dinàmig centra la seva atenció en aquelles persones de 60 o més anys que tenen dificultats per executar la seva jubilació. Dels interessats, s’estudia a títol individual cada cas, i si es detecten carències de cotització, es quantifiquen per tal que la persona conegui les opcions que té i pugui resoldre la seva situació de la millor manera possible.

En dos mesos, una vintena de persones han acudit al Mas les Mates per interessar-se pel projecte +60. Segons Dinàmig, a Olot hi ha 253 persones de 60 anys o més que es troben en situació d’atur.

Les persones interessades s’han d’inscriure a DinàmiG (carrer Tomàs de Lorenzana, 15, d’Olot) i juntament amb la sol·licitud han d’aportar la documentació següent: fotocòpia del DNI/NIE, vida laboral actualitzada, full d’inscripció a l’Oficina de Treball de la Garrotxa com a demandant d’ocupació i certificat d’empadronament a Olot.