Els sectors econòmics reconeixen una millora durant el 2017 i es mostren optimistes i conservadors pel 2018

En termes generals l’economia local d’Olot ha notat una certa millora durant el 2017. Per sectors els serveis segueixen és el que més ha crescut i el manté al capdavant amb el 75% d’empleats. Segueix la indústria, amb una mica més del 13%, la construcció amb gairebé el 10% i l’agricultura amb l’1%. El comerç és l’àmbit dels serveis amb més pes específic a l’economia d’Olot. El balanç que en fan de l’any passat és d’un any d’impas. Àngel Girona, de l’Associació de Comerciants d’Olot, ha reconegut a OLOT TELEVISIÓ que “el 2017 ha estat un any d’impàs. Comercialment no ha estat molt bo, molt transitori. Hi ha molts factors que provoquen que la gent sigui més reticent a l’hora de comprar. També cal tenir en compte el moviment polític, que ha creat inseguretat”.
Els comerciants reconeixen que el principal competidor és internet i que caldrà prendre mesures per contrarestar l’increment de vendes en aquest àmbit.

Segons l’àrea d’empresa de Dinàmig, després d’una davallada important en els últims anys, la indústria comença a recuperar les xifres d’activitat anteriors a la crisi i s’acosta a nivells anteriors a la recessió econòmica. Si ho preguntem als empresaris el president de l’associació Euram Garrotxa, Òscar Rodríguez, concreta que “consolidem la ratxa de sortida de la crisi, consolidem les importacions i creixem en les exportacions, que això sempre és bo perquè defugim del mercat nacional que s’ha vist tocat per la situació política, però la comarca és molt industrial diversificada i amb capacitat d’exportació consolidada. Per tant la compensació del mercat exterior ha ajudat a consolidar les estructures actuals i les empreses han començat a invertir en bens d’equip i això genera consolidació i millora de marges”.

El sector de la construcció també ha notat una certa embranzida. Malgrat que està lluny de les xifres d’abans de la crisi, els constructors són una mica més optimistes. Per David Cano, gerent del Grup Travessas, “aquest 2017 s’ha iniciat la recuperació després de molts anys que no s’havia pogut fer res, segurament pels accessos des del 2007. Hem vist que hem començat a iniciar alguna promoció i ara estem contents amb l’acceptació que tenim”.
De cara al 2018 esperen continuar en la mateixa línia però reconeixen que caldrà estat amatents de la confiança econòmica de la població i que les dades de l’atur també es vagin recuperant.

Finalment el sector de l’agricultura és que el que ha notat més alts i baixos, sempre segons l`àmbit al qual ens referim. La ramaderia és el que millor balanç fa, sobretot el porcí, i el que menys l’agricultura. El president de la llotja de contractació de Girona, Domènech Morera, “els cultius de l’agricultura no van ser extraordinaris perquè vàrem tenir una falta de pluges considerables i vàrem tenir fred durant l’abril que va desafavorir el cereal. En general el 2017 semblava un any positiu però aquest 25% menys de collita va ser real. Això sumat a que es van pagar 10 euros menys per tona de blat de moro, ordi o blat, podríem dir que hauria pogut anar molt millor”.

En pràcticament tots els sectors caldrà estar atents a l’evolució d’aquest 2018. D’entrada les perspectives són optimistes però sempre conservadores.