Des del 2011 l’Ajuntament d’Olot ha rebut 18.430 sol·licituds, queixes i suggeriments a la iniciativa de ‘La ciutat dels detalls’

L’Ajuntament d’Olot ha rebut prop de tres mil sol·licituds de millora de la ciutat des que es va posar en marxa la iniciativa de ‘La ciutat dels detalls’. El gruix més important de peticions s’han fet via telemàtica i la majoria estan relacionades amb l’enllumenat públic.

La Ciutat dels Detalls es va posar en marxa l’any 2011 amb l’objectiu de ser una eina que creés un vincle entre els ciutadans i l’administració. Des de llavors fins ara el consistori ha rebut més de 18.400 sol·licituds (18.430). La regidora de l’Ajuntament d’Olot, Montse Torras, explica que “moltes són d’associacions de veïns, de comunitat de propietaris. Cada vegada l’ús d’aquest programa per recollir demanades, queixes i suggeriments va millor perquè donem una veu al ciutadà”.

Les associacions de veïns i les comunitats de propietaris són les que cada vegada fan més ús d’aquest programa que permet recollir les demandes, queixes i suggeriments dels ciutadans. Els barris que més hi contribueixen són, el Nucli Antic, amb més de 600 peticions (612), seguit del barri de Sant Miquel-Les Tries, que s’apropa a les 400 (375) i, finalment, el barri de Sant Roc, que sobrepassa les 200 (225).

Les principals demandes són l’enllumenat públic, amb una mica més de 450 sol·licituds, que representen gairebé el 16% del total; la senyalització viària, amb més de 300 demanades (331); el mobilitari públic, amb 316 queixes i, finalment, l’arranjament de forats en voreres o al paviment, amb 240 demandes. La responsable de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), Carme Juanola, concreta que “La queixa, el suggeriment, és la segona oportunitat que ens dona el ciutadà per poder millorar. Des de l’OAC dirigim la demanda als departaments gestors: la Brigada, Infraestructures i Sigma, bàsicament per la poda”.

L’any passat l’Oficina d’Atenció al Ciutadà va rebre més de 2.800 sol·licituds (2.865) de les quals la gran majoria, 2.470 (86,21%) van arribar a través del formulari que l’ajuntament posa a disposició via internet, 240 (8,37%) van ser via telefònica i 155 presencials (5,41%.