Una comunitat de Begudà promou l’educació de la pau a través de la convivència amb cavalls

Una comunitat de Begudà promou l’educació de la pau entre la societat a través de la convivència amb cavalls. Aquesta teràpia ha de permetre a l’ésser humà guanyar una sensibilitat que el permeti modificar els seus comportaments habituals envers el seu entorn.

L’Art Viu amb Cavalls està basat en el noble comportament del cavaller amb el cavall. El silenci, l’estat de respecte i l’obertura a aquests animals que permeten rebre la sensibilitat del cavall. Es tracta d’una comunitat formada principalment per quatre persones que promouen l’educació de la pau. L’Art Viu amb Cavalls és una més de les activitats que es poden dur a terme en aquesta família.

x