L’auditoria de mobilitat del RACC suspèn la travessera urbana de Besalú

El RACC ha analitzat diverses travesseres urbanes en set municipis de la demarcació de Girona, i les de la Jonquera i Besalú han suspès aquesta auditoria. Segons el club d’automobilistes, la travessera besaluenca té greus mancances en voreres i passos de vianants, entre diversos aspectes sobre la seva mobilitat.

Des del 2011, el Reial Automòbil Club de Catalunya analitza la situació de les travesseres urbanes del país, que comprenen el 10% de la xarxa viària catalana i concentren el 20% dels accidents greus i mortals. En el seu darrer estudi, han analitzat set municipis gironins, dels quals dos suspenen: són La Jonquera i Besalú. En el cas de la travessera garrotxina, en global reuneix una puntuació del 47%. El RACC considera que la via besaluenca té greus mancances en mobilitat, un apartat on rep una nota del 37%. Segons el club d’automobilistes, necessita millorar el tram entre el pont i l’enllaç amb l’autovia A-26, que perjudica clarament la seva puntuació.

El RACC indica que té una mala disposició dels passos de vianants, voreres estretes i en mal estat, i manca un carril bici adequat pels ciclistes. En l’apartat de seguretat viària, la nota augmenta fins el 53%, tot i que constaten que ha de millorar la il·luminació, a més d’incorporar elements moderadors del trànsit, o perfeccionar la disciplina d’estacionament dels vehicles. En l’últim apartat, d’Adequació urbana, la baixa contaminació acústica i l’existència d’arbrat i mobiliari li permet tenir una valoració del 67%. L’auditoria també destaca el pas de 7.000 vehicles diaris per la travessera, dels quals un 11% són transports pesants. L’alcalde de Besalú, Lluís Guinó, ha respost a aquesta auditoria a través de twitter, on replica que ja existeix un carril bici a la travessera de Besalú, i que cal consignar que les voreres estan en bon estat, segons el seu criteri.