L’habitatge, la Galeria dels Sastres i la redefinició d’espais, les tres primeres accions del Pla Integral de Millora del Nucli Antic

El Pla Integral d’Accions de Millora del Nucli antic marca el full de ruta a seguir per donar vida al centre d’Olot. Es concreta en un total de 94 accions que es portaran a terme en un termini de deu anys. Les 3 primeres es començaran a treballar aquest 2018 amb una partida de 150 mil euros.

El Pla Integrals d’Accions de Millora del Nucli Antic d’Olot va presentar-se ahir després de més de mig any de treball col·laboratiu a nivell tècnic, social, polític i ciutadà amb un objectiu comú: la millora i regeneració del centre de la ciutat. Es començarà a executar aquest mateix any amb tres accions que s’han considerat prioritàries. La primera té a veure amb la mobilització de l’habitatge. Sota el nom ‘La Galeria dels Sastres’, també s’impulsarà un projecte que té la finalitat de dinamitzar els locals buits i reactivar el comerç en aquest carrer. La tercera acció busca redefinir diferents zones de l’espai públic del barri vell, per fomentar les places com a espais de lleure i al mateix temps ordenar alguns sectors com ara el solar que hi ha al costat de l’església del Tura.

L’elaboració del pla s’ha portat a terme en tres fases. A l’abril, a es van crear els diferents espais permanents de participació: El grup Motor, l’interdepartamental i la taula política i els àmbits en què valia treballar. En la fase de l’Impuls participatiu, els actes, les enquestes, i entrevistes, amb més de 1500 comentaris recollits, van servir per elaborar un diagnòstic de problemes i oportunitats basat en tres directrius estratègiques:  Viure al nucli antic, generar noves centralitats i reconèixer el barri. Finalment seguint aquestes tres línies s’han marcat 94 accions que es concreten en gairebé una quarentena d’actuacions concretes, tres de les quals es portaran a terme amb els 150 mil euros previstos per aquest 2018. L’Ajuntament i l’empresa que ha liderat el procés, Paisaje Transversal, estan molt satisfets del concens polític, social i tècnic assolit amb el PIAM.

A partir d’ara també es desenvoluparan diversos mecanismes perquè els veïns puguin seguir l’evolució del PIAM. Es crearà un Consell de Barri i un espai expositiu que recollirà tot el material elaborat. Al maig es celebrarà el Dia del Pla, per difondre la feina feta.

x