La part central del nou Firal no s’obrirà per Setmana Santa però es manté el calendari de les obres

Les obres del Firal d’Olot segueixen el seu curs tot i que no s’ha complert la previsió de l’Ajuntament d’obrir la plataforma central per Setmana Santa. Malgrat el retard es manté el calendari establert: a l’estiu ja s’obriria tot el centre del passeig, que estaria pràcticament enllestit per Festes del Tura.

Una gran obra com la reforma del Firal d’Olot comporta nombroses actuacions de serveis que no s’aprecien a simple vista i imprevistos que en modifiquen el calendari. Són questions com aquestes les que han fet que no es pugui complir la previsió de l’Ajuntament d’obrir la plataforma central del passeig i que els bars puguin situar-hi les terrasses durant la Setmana Santa. Una de les més importants va ser la inundació del magatzem de la llibreria Drac, que va deixar al descobert el mal estat de les bigues. El problema ja s’ha pogut sol·lucionar i dóna al consistori una visió optimista de la progressió dels treballs.

L’estat actual de les obres ja permet fer-se una idea de com quedarà el nou Firal. El tram del passeig més proper a l’església de Sant Esteve ja compta des de fa setmanes amb les llambordes i la il·luminació definitiva i també s’ha instal·lat el nou transformador. Pel que fa a la part superior de la plataforma central, ja s’ha preparat la subbase per posar-hi el formigó. Tot i així l’Ajuntament manté el calendari inicial amb la previsió d’obrir el mig del Firal a l’estiu i que per Festes del Tura estigui pràcticament acabat.

A partir del juny els esforços es concentraran en acabar el sector del Torín amb la font, i el Firal Petit. Ara no es pot avançar perquè s’està portant a terme la connexió dels dos aparcaments subterranis del Firalet i l’Illa del Teatre. En paral·lel a aquesta obra, s’aixecarà un bloc de pisos on hi havia l’antiga Plaça Mercat Provisional, que prové de la iniciativa privada. Tot i aquests condicionants, l’Ajuntament espera que el Firal petit ja pugui acollir concerts per Festes del Tura per celebrar el final del projecte més gran d’aquest mandat.