Un de cada vint garrotxins és pobre de forma crònica segons les dades del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa

Ja ha sortit a la llum la memòria del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, on es constata l’envelliment de la comarca i el creixement de les atencions relacionades amb la dependència. Aquest àmbit ocupa quatre de cada deu atencions del servei, que també alerta sobre la cronificació de la pobresa que pateix la Garrotxa.

La memòria anual del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa és un document que mostra de forma transparent la realitat social que es viu al servei d’atenció a les persones. Destaca que gairebé un 40% de les situacions ateses pel Consorci el 2017 estan relacionades amb la dependència, en una comarca on la taxa d’envelliment és superior a la mitjana catalana. A més, hi ha gairebé 4.000 persones majors de 65 anys que viuen soles a tota la Garrotxa. En aquest sentit, han crescut els serveis de teleassistència i els d’ajuda a domicili: en aquest darrer cas, s’han atès 46 persones més que al 2016, arribant a les 495 persones.

Però a la memòria també destaca la tasca del servei davant les urgències socials: es constata que 1 de cada 20 persones a la Garrotxa és pobre de forma crònica. En aquest sentit, el Consorci ha facilitat 3.044 ajudes d’urgència social, i s’han fet 379 informes de pobresa energètica per evitar el tall de subministraments. El pressupost en aquest concepte ha augmentat dels poc més de 300.000 euros el 2016 fins els gairebé mig milió d’euros el 2017 per resoldre aquests casos.

Qualsevol persona pot accedir a la Memòria del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa del 2017, on queden reflectides aquestes dades recollides. Es pot descarregar el document a través del web casg.cat.