El Col·legi de Metges de Girona considera “complex i complicat” utilitzar les instal·lacions públiques per la medicina privada

Utilitzar instal·lacions sanitàries públiques per ús privat és un debat que està obert des de fa temps i que no s’ha acabat de resoldre per les tensions que genera. A la Garrotxa aquest debat s’ha produït en alguna ocasió, sobretot després de la construcció del nou centre hospitalari.

L’Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa té espais que no s’utilitzen. Les previsions de natalitat i, per tant, de creixement de la població en el moment que es va projectar l’obra eren molt optimistes. Finalment, però, la realitat n’és una altra de molt diferent. Davant la disponibilitat d’espai alguns sectors s’han plantejat la possibilitat de llogar aquestes instal·lacions a la medicina privada, però els mateixos metges reconeixen que és un tema complex i delicat perquè es crearien llistes paral·leles.
El president del Col·legi de Metges de Girona i president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, Josep Vilaplana, considera que “Els sistemes amb llistes i grups paral·leles, servei públic i privat, no són molt aconsellables, malgrat que entenc que des del punt de vista d’alguns centres s’està fent, a Palamós per exemple. És un tema pelut que hi ha molt a discutir. És factible fer-ho i rendibilitzaria els hospitals però hem de posar moltes barreres, molts punts i molts comitès que ho analitzen perquè hi ha la possibilitat que no siguem prou equitatius o justos”.
Així doncs la convivència entre la medicina pública i la privada en un mateix espai és un debat no resolt i, ara per ara, sembla que seguirà obert.