Bassols Energia participa en la fundació d’una associació d’abast nacional que facilitarà la gestió de la demanada d’energia

L’empresa Bassols Energia ha fet un pas endavant, juntament amb altres empreses, en previsió de canvis en el mercat de l’energia a l’estat i ha fundat una associació per permetrà que els clients es puguin autoregular la generació d’electricitat. A diferència d’altres països europeus, en aquest moment Espanya no té cap llei que ho reguli.

A Espanya els clients no poden participar activament en la gestió del mercat elèctric i només hi tenen accés les companyies subministradores. En països com Estats Units, Gran Bretanya o França aquesta gestió autònoma està completament vigent i permet que els petits i mitjans clients es puguin regular la generació d’electricitat. Això significa, per exemple, que un client o més d’un podrien autogenerar-se electricitat o, fins i tot, comprar-la a altres clients que en generin. O que un electrodomèstic que consumeix energia de manera continuada durant tot el dia pugui deixar de consumir. Tot i que a l’estat espanyol no existeix cap llei, Bassols Energia ha creat ENTRA, que significa Transició Energètica en anglès. El conseller delegat de Bassols Energia, Tomàs Feliu, ha explicat a OLOT TELEVISIÓ que “en lloc de tenir una gestió basada en la demanada, quanta més demanda més produïm, és el sistema al revés: tenim energia, consumim, no tenim energia, baixem el consum. I aquest és el concepte. Surt la figura de l’agregador d’aquí, que necessites un ens que faci aquesta funció d’agregar molts petits que facin la funció de grossos que el pugui integrar i donar una resposta al sistema”

D’aquesta manera un particular passa de ser un passiu en el mercat elèctric a un actiu que genera. D’aquesta manera es genera energia autòctona, competitiva i amb baixes emissions. Bassols Energia considera que les noves tecnologies fan possible el canvi, amb energies com l’eòlica o la fotovoltaica, fins arribar a un 50% d’energia renovable en tot el sistema. La fundació que acaben de crear, i que és pionera a l’estat espanyol, pretén aglutinar tots aquests nous actors perquè puguin participar del mercat i gestionar-los. Pel director de Bassols Energia, Esteve Noguer, això “implica un canvi de model energètic, perquè hi haurà més energia renovable que requerirà que sigui gestionable. Requereix una integració de tots els sistemes energètics i agents perquè puguin aportar el seu valor en la finalitat última, que és que el model integri tota la oferta i demanada i es pugui gestionar les congestions i els moments on el sistema pot tenir tensions degut a una energia renovable important i que pugui haver-hi oscil·lacions importants entre la oferta i la demanda”

Tot plegat s’emmarca amb una voluntat europea que el 2050 la indústria i el sector residencial no depengui del petroli i que hi hagi molt més generació renovable instantània i no gestionable. Aquesta tendència va de bracet, per exemple, amb el vehicle elèctric. Quan la comercialització sigui molt elevada serà necessària més energia elèctrica i menys dependència del petroli, el que obligarà a produir-ne més.

 

x