La primera reunió del Consell del Nucli Antic d’Olot prioritza l’habitatge, les places i un solar al costat de l’església Tura

El Pla Integral d’Accions de Millora del Nucli Antic, que es coneix com el PIAM, ha començat a caminar. Aquest dijous al vespre s’ha constituït i reunit el Consell de Barri del Nucli Antic, que farà el seguiment de totes les accions així com avaluar, definir les línies de treball o les accions que es facin al barri. L’objectiu és donar la volta a una zona que està molt degrada perquè torni a ser atractiva. De la reunió d’ahir ja s’han pres els primers compromisos…

El nou local de l’associació de veïns del Nucli Antic, situat al carrer Bonaire número 12 és on el Consell de Barri es reunirà periòdicament per fer un seguiment del pla de millora d’aquet barri d’Olot. Veïns, entitats socials i culturals, sectors econòmics i polítics s’asseuran per marcar les prioritats de la zona. Aquestes són les instantànies de la primera trobada, ahir al vespre, amb la participació d’unes 25 persones representants de tots els sectors.

El regidor d’habitatge del Nulci Antic, Estanis Vayreda, explica que “el consell farà un seguiment de les accions, una avaluació dels projectes que es van fent i cada any serà l’espai on entre tots decidirem com destinem els diners que des del pressupost municipal s’apliquen en aquest PIAM del Nucli Antic”

De la reunió d’aquest dijous al vespre se’n desprenen els primers acords i prioritats. D’una banda tot el treball en relació en la mobilització de l’habitatge, que contempla fer un anàlisi de cada un dels habitatges, fer canvis normatius i detectar les necessitats dels propietaris per fer la rehabilitació. Per una altra es contempla l’enderroc d’un habitatge al carrer Montcarmel per una futura construcció d’habitatge social a partir de l’any vinent. De fet posar l’accent en el tema de l’habitatge assequible és una prioritat del PIAM.

Vayreda ha concretat que es tracta de “parlar amb propietaris que ens puguin cedir habitatge, també farem alguna acció en aquest sentit. Amb l’estudi podrem saber quins habitatges ens és difícil conèixer qui és el propietari, perquè a vegades viuen fora de la ciutat. Conèixer i parlar amb cadascun d’ells, i saber si tenen interès en rehabilitar-lo, si no fan per quina raó és, si és un tema econòmic o de normativa…”.

Els veïns han demanat prioritzar una primera acció en aquest solar, al costat de l’església del Tura. L’Ajuntament ha pres el compromís de fer un estudi que permeti concretar les possibles accions que s’hi poden fer. Un altre dels compromisos de la primera reunió són les accions que es faran a les places del barri i treballar-les per detectar quins elements hi falten, com es poden comptabilitzar els usos o quin mobiliari s’hi pot instal·lar. Finalment, i no menys important, és la revitalització comercial de la zona amb la Galeria dels Sastres, amb diferents locals. Aquest dijous també s’ha acordat que en un termini d’un mes i mig es celebrarà una nova reunió per posar sobre la taula aquests primers passos i concretar les accions.

x