El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa té problemes de contaminació lumínica

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa està situat en un tercer nivell de contaminació lumínica, per sota dels Pirineus o l’Alta Garrotxa. És el que es desprèn de l’estudi del Servei de Prevenció i Control de la Contaminació acústica i lumínica de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa al cel nocturn dins del Parc Natural de la Zona Volcànica, la influència d’un nucli de població com Olot afecta de manera negativa.

El Servei de Prevenció i Control de la Contaminació acústica i lumínica de la Generalitat de Catalunya va iniciar al 2013 un estudi per mesurar l’estat dels espais naturals del nostre país. Es tracta de dos valors intangibles que habitualment no estaven situats entre les preferències de gestió al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, ni tampoc a l’Alta Garrotxa, però que ara han adquirit major rellevància. Pel que fa al terreny lumínic, la zona del Pirineu es troba en un primer esglaó de qualitat. Si en baixéssim un, trobaríem l’Alta Garrotxa, situada en aquest segon nivell. La influència d’un nucli urbà com Olot afecta negativament el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que cau al tercer esglaó de qualitat. Això és degut a que la contaminació lumínica es propaga en llargues distàncies. Pel que fa a l’àmbit acústic, traient la influència de les zones properes a Olot i també les principals vies de comunicació de la comarca, els resultats són realment bons. Ambdues àrees compleixen els requisits per poder ser declarades Zona d’Especial Protecció de la Qualitat Acústica.
Amb aquest estudi s’han començat a mesurar uns paràmetres que són importants tant per l’atractiu turístic que pot suposar un cel nocturn net de contaminació lumínica, com pel que fa a la tranquil·litat acústica que pot gaudir la gent que viu a prop d’aquests espais naturals. De fet només un únic punt de mesurament, al Molí de les Fonts d’Olot, ha sobrepassat els nivells màxims permesos en horari nocturn. Es van fer proves a nou llocs diferents. El proper pas és veure la predisposició dels municipis a tirar endavant un projecte que encara no té unes mesures específiques per la Garrotxa. Amb els resultats de l’estudi però, quedaran a concretar les mesures de protecció de cara a properes activitats en aquests espais naturals.