Els arquitectes del Firal d’Olot valoren l’evolució del projecte i confien que es compliran els terminis marcats

Les obres del Firal viuen un dels punts més importants del projecte: la retirada de la font i la intervenció en el Firal petit. Avui hem visitat les obres amb l’equip d’arquitectura XAA, que forma part del grup de treball que executa la reforma. Amb ells hem parlat dels canvis que s’han dut a terme des que es va plantejar l’avantprojecte, i creuen que les obres podrien complir els terminis estipulats en un inici.

Queden pocs rastres del que havia estat l’antic Firal d’Olot. Només els arbres i les façanes dels edificis romanen amb el mateix aspecte que havia tingut el passeig tant sols un any enrere, però les obres de reforma avancen i els treballadors ja actuen a la zona de la font i el Firal petit. Mica en mica es va veient l’evolució del projecte, un desenvolupament segons els mateixos arquitectes responsables de l’obra: segons l’equip d’arquitectura XAA, creuen que la reforma podrà complir amb els terminis estipulats.

Alba Colomer, arquitecta: Hem superat la meitat de les obres. La sensació és que les obres avancen més ràpid perquè ara ens centrem en la superfície que veu més la gent que transita per aquí.

Ara per ara, ja hi hauria el 90% dels serveis instal·lats. Alguns elements del mobiliari ja es troben als seus punts definitius, com els bancs per seure, tapats abans que entrin en ús, i les terrasses comencen a ocupar l’espai central del passeig. Però les obres han viscut canvis respecte l’avantprojecte inicial: un exemple són els perímetres de la base dels arbres, on s’hi havia de sembrar gespa agrupant parelles de plataners.

Xevi Bayona, arquitecte: No podíem garantir que la gespa quedés deslluïda al cap de pocs dies, perquè l’ús intensiu del Firal amb les terrasses, les activitats i el mercat podien afectar aquesta zona enjardinada. Per aquest motiu, s’ha substituït la gespa dels perímetres dels arbres per sauló.

Però per l’equip d’arquitectura, els canvis respecte l’avantprojecte inicial no són un contratemps, sinó una oportunitat per polir alguns detalls i disposar d’un Firal més adequat a l’ús ciutadà, inclús millor del que es preveia en un primer moment.

Xevi Bayona, arquitecte: No podíem garantir que la gespa quedés deslluïda al cap de pocs dies, perquè l’ús intensiu del Firal amb les terrasses, les activitats i el mercat podien afectar aquesta zona enjardinada. Per aquest motiu, s’ha substituït la gespa dels perímetres dels arbres per sauló.

La reforma del Firal d’Olot és una obra dissenyada per l’equip d’arquitectes XAA, conjuntamnet amb Bach Arquitectes i Lluís Paumé.