Les Planes d’Hostoles enllesteix un nou pou que bombarà l’aigua amb energia solar

Un nou pou que bombarà l’aigua amb energia solar. Es tracta de l’actuació que el consistori de Les Planes d’Hostoles acaba d’enllestir a la zona posterior al barri de la Vedruna. Tindrà un cost d’uns 40.000 euros i comptarà amb una subvenció del 50% per part de la Diputació de Girona.

Les Planes d’Hostoles ha acabat un nou pou que captarà l’aigua per a la xarxa potable del municipi. La peculiaritat és que la bomba funcionarà amb energia solar a través de panells fotovoltaics, fet que reduirà el consum elèctric municipal.

Eduard Llorà, alcalde Les Planes d’Hostoles: “Hem dissenyat un sistema on la captació es produeix a través d’energia solar. Així reduïrem el consum que en aquests moments tenim d’electricitat”.

L’Ajuntament de Les Planes d’Hostoles va haver de retardar la construcció del pou perquè l’Agència Catalana de l’Aigua no va finançar l’equipament. El nou pou té un cost d’uns 40.000 euros i comptarà amb una subvenció de la Diputació de Girona.

Eduard Llorà, alcalde Les Planes d’Hostoles: “La primera part, uns 10.000 euros són recursos propis de l’ajuntament i la resta vindran subvencionats, al voltant d’un 50%, per part de la Diputació de Girona. És una ajuda a l’estalvi energètic amb el tema d’implementació de plaques solars per fer l’extracció de l’aigua”.

El pou proveirà aigua a tot el nucli urbà del municipi. L’actuació no era urgent, però tenint en compte la disminució de l’aigua provinent de la muntanya, aquesta nova captació assegurarà un ple abastiment a la xarxa d’aigua potable del poble els pròxims anys, i fent-ho d’una manera més sostenible.

x