Argelaguer s’avança als altres municipis i pagarà el nou sistema de recollida de deixalles per gestió de residus l’any 2020

Argelaguer vol aplicar el més aviat possible el nou sistema de pagament per la gestió del reciclatge, i confirma que el 2020 els veïns pagaran segons els resultats obtinguts de la recollida. Així, es penalitzarà aquells que facin malament la separació dels residus.

Segons el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, el SIGMA, hi hauria dos pobles que s’han ofert voluntaris per avançar l’estudi del pagament per gestió de residus que es vol iniciar el 2020 a tota la Garrotxa, per tal que qui recicli malament pagui la sanció corresponent a partir del 2021. Es tracta de Santa Pau i Argelaguer, i precisament aquest darrer municipi confirma que els seus veïns ja pagaran el que toca amb el nou sistema un any abans que la resta. Així, tot i els dubtes que encara genera el sistema sobre com s’abonarà aquest import, els habitants d’Argelaguer que reciclin malament les seves deixalles hauran de pagar els seus errors al 2020.

Artur Ginesta, alcalde d’Argelaguer: “El pagament per generació no està del tot estudiat, però l’objectiu és que al 2019 entri ja el sistema variable de tarifes; qui ho faci bé, al 2020 pagarà el que toca, i al que no ho faci bé se li pujarà el rebut”.

Durant el 2019, l’Ajuntament d’Argelaguer anirà anunciant de forma periòdica als veïns sobre com reciclen i com varia la seva taxa segons el seu ús dels contenidors. L’objectiu del municipi, que ja recicla el 51% de les seves deixalles, és créixer aquesta xifra tant com sigui possible.

Artur Ginesta, alcalde d’Argelaguer: “Ens hem de proposar el 75%. No podem arribar al 100% perquè és gairebé impossible. Però d’aquí a molt poc temps tothom estarà ‘obligat’ a fer-ho bé, i per tant, ens fixem aquesta xifra”.

Encara no està decidit, però a tota la comarca es plantegen dos sistemes diferents de recollida de residus: o bé s’optarà pel sistema de contenidors d’obertura amb targeta digital, o pel porta a porta.