L’Ajuntament d’Olot ordena mesures urgents a l’edifici de Campdenmàs i obre dos expedients sancionadors per falta greu

L’Ajuntament d’Olot havia previst ahir una reunió amb un representant de la propietat de l’edifici de la plaça Campdenmàs que ha patit un esfondrament en el seu interior. La propietat, però, no va presentar-se. L’Ajuntament, no obstant, ha seguit fent feina. Per decret, l’equip de govern ordena l’execució de mesures urgents a l’edifici i la incoació de dos expedients sancionadors per falta greu.

Els tècnics municipals han elaborat un informe de mesures urgents a fer al número 16 de la plaça Camdenmàs, anomenat Can Pollastre, que diumenge va patir un esfondrament a l’interior pel seu mal estat, les deficients condicions de la coberta i l’augment de pes sobre el forjat de la tercera planta provocat per les continuades pluges. Feta la primera anàlisi, sembla que les parets externes de l’edifici aguanten, però s’ha de treure la runa, apuntalar l’estructura, protegir-la de futures pluges. L’equip de govern, a través d’un decret, n’ordena l’execució, dirigida per un arquitecte extern i especialitzat, qui haurà de presentar un projecte per les obres que s’hagin de fer i un certificat de solidesa per garantir la seguretat dels veïns dels pisos contigus. Totes les actuacions les haurà d’assumir la propietat, a qui també se li comunicarà la incoació de dos expedients sancionadors d’entre 90.000 i 250.000 euros per una falta molt greu.

L’equip de govern comparteix la indignació que ha provocat l’esfondrament intern de Can Pollastre però recorda que la responsabilitat normativa última és de la propietat. El batlle ha explicat que la crisi econòmica va afeblir la capacitat inversora de l’Ajuntament i que des que la va recuperar, ha invertit més d’un milió d’euros en els últims dos anys. Reclama unitat de la societat per resoldre els problemes al barri. L’alcalde ha recordat que l’equip de govern ha interposat 234 requeriments per edificis del Nucli Antic dels quals més del 80% han tingut un efecte positiu per part dels seus propietaris.