En la segona jornada de selectivitat tots els estudiants s’han examinat d’història, que era obligatòria per primera vegada

Els 254 alumnes de la Garrotxa i el Ripollès que aquests dies fan la selectivitat s’han examinat aquest matí d’Història i Llengua Estrangera. Aquest ha estat el primer any que tots, obligatòriament s’han examinat d’Història i alumnes i professors coincideixen en que la prova era assequible.

A primera hora els 206 alumnes garrotxins i els 48 del Ripollès que aquests dies fan les Proves d’Accés a la Selectivitat a l’Institut la Garrotxa d’Olot s’han examinat d’Història.  Enguany era el primer any que aquesta matèria era obligatòria per a tothom i els alumnes no han pogut escollir entre Història o Filosofia. Com sempre dues opcions, en la primera es demanava sobre el Regeneracionisme i la Guerra civil mentre que la segona opció es centrava en la Segona República i la Transició espanyola.

La obligatorietat d’examinar-se d’història a la selectivitat ha suposat també un repte per als professors.

Paco Navarro, professor Història “Abans quan podien escollir anaven amb més vocació de fer història, ara van més oibligats. Al llarg del curs hem notat que l’assignatura se l’han pres amb més seriositat. Abans alguns alumnes et deien “Jo faré Filosofia i vaig fent”

Després d’història aquest matí ha set el torn de la darrera assignatura obligatòria per a tots els estudiants: Llengua estrangera. Aquesta tarda i demà els alumnes faran la resta de proves, totes de matèries ponderables.

x