El PIB per càpita a la Garrotxa s’apropa a la mitjana catalana però en canvi la renda s’allunya de l’índex del país

S’ha presentat l’Observatori Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa, un document que recull dades objectives de la situació comarcal en aquests àmbits. Destaca el creixement del Producte Interior Brut per habitant comarcal, sis dècimes per sobre l’índex català, una xifra que s’apropa als nivells de tot el país. En canvi, la renda creix però de forma desigual: un garrotxí cada vegada guanya menys respecte la mitjana.

Les dades macroeconòmiques de la comarca milloren any rere any, i a un ritme bo respecte el seu entorn. La Garrotxa es situa en la 14a posició de l’índex de competitivitat respecte les altres comarques catalanes, i amb dades del 2016, les últimes disponibles, la Garrotxa té un Producte Interior Brut de 1.622 milions d’euros, un augment del 4% respecte l’any anterior. Això també repercuteix en la riquesa per habitant, que passa als 29.000 euros de mitjana a la Garrotxa, i s’ha reduït la diferència respecte la dada catalana fins als 700 euros.

Però no tot són bones notícies: la renda, la base imposable per declarant en l’Impost de la Renda per a Persones Físiques, creix a un ritme més lent que a la resta del país. Segons les últimes xifres recollides el 2015, cada garrotxí guanya 19.216 euros respecte els 22.337 de la resta del país, una diferència que ha augmentat 214 euros en tres anys. Els responsables polítics demanen una millora de les condicions laborals.

 

Francesc Canalias, director del SIGMA: “Tenim uns dèficits del 2’16% comparant productivitat i riquesa i del 3’16% comparant productivitat i renta respecte el país. Per tant, aquesta dada indica ja alguna cosa”. 

Josep Maria Corominas, alcalde d’Olot: “Necessitem que els contractes siguin indefinits, i si l’economia sembla que es dirigeix cap a un bon camí, també hauríem d’intentar que els sous fossin més alts, i estem en disposició de poder-ho fer”.

L’anàlisi objectiu surt de l’Observatori  Econòmic, Social i Mediambiental de la Garrotxa, un document on hi participen 15 entitats públiques i privades que recullen dades de la situació comarcal en aquests àmbits.

x