La Creu Roja de la Garrotxa va atendre prop de 900 usuaris en situació de probresa i més de 700 persones grans el 2017

La Creu Roja de la Garrotxa ha donat suport a gairebé 900 persones durant el 2017. Són xifres de la seva memòria anual, molt semblants a les del 2016. L’entitat alerta de la cronificació de la pobresa que es produeix a la comarca. Pel que fa a la dependència i l’atenció a la gent gran, més de 700 persones grans van rebre assistència l’any passat.

873 persones en situació de vulnerabilitat van rebre l’any passat ajuda de la Creu Roja de la Garrotxa a través de diferents programes de lluita contra la pobresa. Tot i que la xifra és molt similar a la de l’any anterior, Creu Roja Garrotxa alerta que almenys una cinquantena dels seus usuaris pateixen pobresa crònica.

Laia Vilanova – Coordinadora Creu Roja Garrotxa: “Tenim entre 50 i 60 famílies que estan en situació cronificada, per que segons l’Institut Nacional d’Estadística, la cronificació de la pobres és que en l’any anterior aquestes famílies, hagin estat en situació de pobresa i que dins dels 3 anteriors, dos al menys hagin estat en aquesta  situació. Per tant tenim aquestes 60 famílies que estan dins d’aquest llindar”

També crida l’atenció que un 25% de les famílies ateses són mares amb fills i que els programes de Creu Roja Garrotxa han donat suport durant el 2017 a diverses persones amb feina però en una situació econòmica precària.

Laia Vilanova – Coordinadora Creu Roja Garrotxa: “aquestes famílies que malgrat les dades econòmiques sembla que millorin, parlem del PIB o de moltes altres dades, aquestes famílies no acaben de sortir-se’n, no acaben d’arribar als circuits normalitzats d’inserció laboral o inclús aquestes famílies que tenen molta precarització laboral, malgrat que treballen, fan contractes molt curts de dos o tres dies

La gent gran és un altre dels col·lectius que rep un major recolzament per part de la Creu Roja a la comarca. 749 persones grans van participar als programes específics de l’entitat l’any passat.