Olot disposarà d’un segon dipòsit d’aigua potable

Olot disposarà d’un segon dipòsit d’aigua potable, imprescindible per garantir-ne el bon subministrament  a la ciutat.  La Junta de Govern Local ha aprovat un programa d’inversions que inclou aquesta construcció que facilitarà l’abastament d’aigua la capital garrotxina.

La capital de La Garrotxa construirà el segon dipòsit d’aigua potable al vessant nord-oest de Batet, sobre el barri de Benavent, concretament al sector SUD 4 Batet – La Vila, en uns terrenys pròxims al mas Clapera. La Infraestructura hidràulica, és imprescindible degut al fort creixement demogràfic que ha patit la ciutat d’Olot en els últims anys i que ha comportat que la ja existent treballi al límit de la seva capacitat.

Josep Gelis, regidor d’infraestructures i via pública d’Olot: “Amb aquest dipòsit dupliquem la capacitat actual i té un impacte ambiental molt controlat i molt petit”.

La construcció del nou equipament aconseguirà que no es depengui únicament d’un punt de captació, duplicar l’emmagatzematge i desdoblar la xarxa de distribució existent tot garantint el subministrament en cas de fallida del dipòsit actual.

INSERT JOSEP GELIS – REGIDOR D’INFRAESTRUCTURES I VIA PÚBLICA AJ. OLOT

Les obres del nou dipòsit, emmarcades dins del programa d’inversions del servei d’aigua 2009-2029, aprovades per la Junta de Govern Local, tenen un cost de més d’un milió d’euros. Està previst que els treballs comencin a finals d’aquest mes de juliol i s’espera que la durada sigui aproximadament de 10 mesos. Des de l’Ajuntament preveuen tenir el segon dipòsit en funcionament el juny del 2019.