Riudaura aprova inicialment el seu inventari municipal de camins

El municipi de Riudaura ja disposa d’un inventari municipal de camins. Aprovat inicialment en el darrer ple, el document ha tingut un cost de 18.000 euros i recull uns 22 camins. Ara, es troba en fase d’exposició pública i els veïns tenen fins el 28 de setembre per informar-se o per presentar al·legacions.

Riudaura ha aprovat en el darrer ple de l’Ajuntament l’Inventari de camins municipals del poble. El document està format per una memòria, fitxes, un plànol fotogràfic i un ortofotomapa. Ara els vilatans disposen d’un termini d’informació pública de tres mesos, en els que poden presentar al·legacions o reclamacions. El cost de l’elaboració del catàleg ha estat de 18.000 euros, assumits pel consistori.

David Jané, alcalde de Riudaura: “En el darrer ple es va fer l’aprovació inicial. És a dir, després del treball que va fer en Xavier Campillo durant tots aquests mesos de 2018, ja tenim la primera documentació, la primera memòria, el primer llistat de camins. Hem iniciat un procés de tres mesos, en el qual els veïns poden fer al·legacions públiques, ja sigui per esmenar algun recorregut, fer-lo diferent, més llarg més curt o si ens hem deixat algun camí doncs aportar la informació per poder-lo afegir”.

Segons l’alcalde, David Jané, els camins públics és un tema de molta sensibilitat que sovint desperta polèmiques.

David Jané, alcalde de Riudaura: “És una cosa que ve de molts anys endarrere, que no sempre està ben documentat. Moltes vegades és la paraula de l’un contra la paraula de l’altre i que per tant sempre ha generat polèmica. L’objectiu precisament de tenir aquest catàleg de camins públics és tenir un document que pugui acabar amb tota aquesta polèmica”.

L’anunci d’aprovació inicial de l’inventari municipal de camins de Riudaura es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona el 27 de juny. Per tant, els veïns de Riudaura tenen temps per presentar al·legacions fins el 28 de setembre.

 

 

x