La Garrotxa és exemple d’un projecte internacional que vol promoure poblacions més col·laboratives i sostenibles

La Garrotxa és un dels pocs exemples del món en què un projecte internacional s’ha fixat per motivar una transformació sostenible de les societats. La coordinació entre institucions públiques i la participació ciutadana en els àmbits social i mediambiental han fet de la comarca un model a exportar. Ahir van presentar l’evolució del projecte.

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa és un model de coordinació comarcal entre institucions i societat civil, admirat fora de la comarca, però no és l’únic. Altres exemples poden ser el consorci de Medi Ambient, el SIGMA o, més recentment, l’agència DinàmiG en l’àmbit de la promoció econòmica. A la Garrotxa hi ha 500 organitzacions locals, de les quals 100 treballen en els àmbits social i ecològic. Juntament amb diverses administracions públiques, treballen per un canvi de paradigma més sostenible. El cas de la Garrotxa ha estat escollit per la plataforma d’acció internacional Municipalities in Transition, d’entre unes 70 propostes presentades, per impulsar accions de col·laboració entre l’administració i la ciutadania, juntament amb barri Ecobarrio de Sao Paulo, el barri de Werkele de Budapest, el de Telheira de Lisboa o les localitats de Santorso i Valsamoggia, a Itàlia. El factor clau per a la tria ha estat la capacitat de resistir favorablement a les transformacions econòmiques o socials a través del treball en xarxa. El grup d’acció local ADRINOC i la cooperativa Resilience Earth han liderat la iniciativa a la Garrotxa.

Els sis projectes escollits ja han iniciat una primera fase, una prova pilot que ha consistit en la recerca d’exemples existents de col·laboració entre la societat i les administracions públiques. A la Garrotxa, s’han estudiat 35 experiències, de les quals s’extrauran conclusions per redactar un marc de referència. En la segona fase s’implementaran accions pioneres. Al mes de juny ja hi ha hagut una sessió formativa amb tècnics de quatre organitzacions públiques garrotxines: el Consorci d’Acció Social, DinàmiG, l’Institut Municipal d’Educació i el SIGMA. La tercera i darrera fase consisitirà a multiplicar aquests exemples de bones pràctiques,, creant una comunitat de pràctiques entre els sis projectes escollits, perquè comparteixin aprenentatges i acompanyin a altres municipis a fer el canvi cap a la col·laboració i la sostenibilitat.