Mieres signa el primer contracte de masoveria urbana, una experiència pionera a la Garrotxa

S’ha signat el primer contracte de masoveria urbana de la Garrotxa, concretament a Mieres. Es tracta d’una experiència pionera a la comarca, que permet posar al dia una casa del poble mitjançant la col·laboració entre la propietat i el masover. L’Ajuntament espera que aquest acord incentivi a altres propietaris a participar del programa d’habitatge.

L’elevat preu de l’habitatge és un maldecap per a moltes persones que busquen una llar; en canvi, el problema dels pobles rurals és que cada vegada hi ha més cases buides o deteriorades. Per tal de revertir aquesta situació, i facilitar l’accés a l’habitatge, a Mieres han impulsat la masoveria urbana: davant l’alta demanda per poder disposar d’una casa al poble, van detectar 19 habitatges buits amb possibilitats per aplicar a aquest programa, que posa d’acord al propietari i al masover.

Neus Casals, Regidora d’Urbanisme Aj. Mieres: ‘Els propietaris que tenen una casa deshabitada, la cedeixen per masoveria i el masover és qui es farà càrrec de les reformes que necessitarà aquest habitatge. Són habitatges susceptibles de tenir cèl.lula d’habitabilitat, un cop s’hagin fet les reformes.’

Ara s’ha signat el primer contracte de masoveria urbana de Mieres: aquest acord comporta que el tècnic d’urbanisme del municipi determini les reformes a realitzar en un període concret, i el mateix tècnic supervisarà les obres. El propietari, així, veurà com el seu habitatge es posa al dia gràcies a la cessió de la llar. Pel que fa al masover, es pot beneficiar d’una estabilitat a llarg termini i estalviar-se un lloguer durant el període de les reformes, que també pot fer ell mateix.

Oriol Porcel, Masover: ‘el que ens va motivar és que la proposta que ens feien era de poder estar-hi cinc anys, i això ens interessava molt per què ens donava certa estabilitat, poder proposar-nos un projecte de vida, familiar…i més si tens nens petits que això ajuda.’

Neus Casals, Regidora d’Urbanisme Aj. Mieres: ‘L’avantatge pel masover és que tot el que pugui fer-se ell mateix, reduirà el cost. En si aquest cost que determina el tècnic municipal serà el d’amortització real de l’habitatge.’

Amb la signatura del primer contracte de masoveria urbana de Mieres, l’Ajuntament espera que altres propietaris també posin al mercat el seu habitatge, acollint-se a aquest programa.