Els taxistes d’Olot segueixen atents les negociacions sobre la regulació del sector

Els taxistes d’Olot segueixen atents les negociacions per la regulació del sector. Creuen que els vehicles de turisme amb conductor haurien de regular-se i tornar als orígens com a servei de luxe, però no estan d’acord amb l’absència de serveis mínims dels últims dies.

A Olot i ha 13 llicències de taxis. El conflicte amb els vehicles de turisme amb conductor el contemplen de lluny. A la capital de la Garrotxa no hi ha problemes similars, de moment. Creuen que els VTC s’han de regular i tornar als orígens, però també consideren que les mobilitzacions haurien de ser pacífiques i s’haurien d’haver prestat serveis mínims. Els taxistes olotins creuen que la regulació ha d’existir, però no tenen tan clar si s’ha de regular també des de l’àmbit municipal. Joan Alba, que porta motls anys com a taxista a Olot, posa l’exemple dels permissos que tenen per recollir clients a l’aeroport del Prat. Alba creu que hi ha serveis d’àmbit nacional que no es poden circumscriure territorialment tot i estar ubicats en municipis concrets. Tem que una regulació municipal pugui restringir-los la llibertat d’oferir el servei fora de la Garrotxa. Els taxistes a Olot segueixen atents a les negociacions, esperant que s’arribi a un acord beneficiós per al seu sector.

Deixa un comentari