El Departament d’Agricultura juntament amb SIGMA i el Parc Natural elaboren una fitxa tècnica informativa sobre l’eruga del boix

El Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya ha elaborat una fitxa tècnica informativa sobre l’eruga del boix on s’explica la biologia de l’insecte i s’orienta sobre possibles mesures a adoptar en cas de detectar-ne la presència. Aquesta fitxa s’ha elaborat conjuntament amb tècnics del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i del Sigma que des de fa mesos estudien la plaga.

Les proves i els estudis de la comissió de seguiment de l’eruga del boix que l’any passat es va crear a la garrotxa amb tècnics del Consorci Sigma, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i el suport del Departament d’Agricultura ha donat els primers fruits. Amb les dades que s’han pogut anar recollint, s’ha elaborat una fitxa tècnica informativa sobre l’insecte. Aquesta inclou fotografies i informació del cicle biològic de l’eruga, els simpatomes de la seva presència i els mitjans de lluita.

Marc Arimany, tècnic d’espais verds del SIGMA: “Després d’haver estudiat el cicle de l’eruga hem pogut establir una mica de mesures i comportament de la plaga”

Actualment els tècnics s’està analitzant si l’eruga afecta a altres espècies vegetals a part del boix, tal com succeeix a la seva zona d’origen, l’est d’Àsia. També s’estudia la reproducció i els cicles de l’insecte al llarg de l’any i es proves diversos tractaments per trobar quin és el més eficient.

Marc Arimany, tècnic d’espais verds del SIGMA: “Estem analitzant la reproducció i els cicles que tindrà al llarg de l’any. Estem en el segon i preveiem que fins a finals d’octubre n’hi haurà un tercer.  Creiem que en 8-10 dies tornarà a haver-hi una volada de papallones espectacular que tornaran a pondre els ous i sortirà una tercera generació de l’eruga”

A mesura que vagin avançant els coneixements sobre l’eruga del boix, s’espera poder elaborar un protocol de control i tractament de la plaga per a l’ús dels professionals i la ciutadania.