L’ajuntament de Castellfollit de la Roca redueix un 50% del deute públic en tres anys

L’ajuntament de Castellfollit ha reduït un 50% el deute públic, des del canvi d’equip de govern al consistori en les eleccions del 2015. A un any que acabi la legislatura hem parlat amb l’alcalde Miquel Reverter per saber en quin estat es troben les comptes municipals i quines són les previsions de futur.

Reduir el deute públic, aquest va ser un dels objectius principals de la legislatura que es va marcar l’actual equip de govern de Castellfollit de la Roca quan va guanyar les eleccions el 2015. En el moment de canvi colors polítics al capdavant del consistori castellfollitenc el deute públic estava al voltant del 1.450.000€ o el que és el mateix: un 150% de deute pressupostari, una xifra que l’alcalde Miquel Reverter qualifica d’ “estratosfèric i insuportable”.

Després de diversos plans de sanejament, plans d’ajuts econòmics i plans econòmics financers, i de la reducció de despeses a l’ajuntament i algunes preses de decisions que no sempre han agradat, aquest és la situació actual de les comptes.

 Miquel Reverter, alcalde Castellfollit de la Roca: “A mitjan de 2018, podem dir que ja estem per sota del 100% del deute. Vam tancar el 2017 amb un 99,9% i ara ja devem estar a la ratlla del 95%. L’objectiu de cara el 2019 és que el deute estigui en el 75%, que és el que la llei permet endeutar els ajuntaments”.

Durant aquests tres anys de mandat l’ajuntament ha depès de les subvencions i ajudes de la diputació la Generalitat i el Parc Natural quan s’ha hagut de fer alguna actuació, i s’espera que, al menys, en els pròxims anys sigui també així.

Miquel Reverter, alcalde Castellfollit de la Roca: “ El que preveiem és que encara el 2019 i el 2020 arrastrem la rèmora de que hàgim de dependre molt de les subvencions per actuar. Al 2020, tot i dependre de subvencions, ja podrem disposar de més recursos per endreçar racons i llocs del poble que també necessiten”.

L’alcalde ha valorat positivament l’esforç econòmic que s’ha fet durant aquests anys de mandat, en una problemàtica en la que es troben molts ajuntaments.

x