El programa ‘Una nova oportunitat’ insereix al mercat laboral a 9 persones amb atur de llarga durada

9 persones amb atur de llarga durada han trobat feina gràcies al projecte ‘Una nova oportunitat’ de l’Ajuntament d’Olot. Aquest és un programa pilot que ha posat en pràctica noves metodologies d’inserció laboral amb acompanyament intensiu i prolongat. Amb el nou programa s’ha aconseguit un percentatge d’inserció del 75%.

El projecte ‘Una Nova Oportunitat’ de l’Ajuntament d’Olot ha aconseguit inserir al mercat laboral a 9 persones amb atur de llarga durada. Aquest era un programa pilot, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, amb el que es van desenvolupar metodologies innovadores per a la inserció laboral. El programa es va adaptar a les necessitats de cadascun dels 12 participants i es va articular en tres accions: tutories individuals, sessions grupals i pràctiques no laborals.

Estanis Vayreda, regidor de Promoció de la ciutat Aj. Olot: “Hi van participar 12 persones, perfils de 20 a 59 anys amb moltes dificultats d’inserció. Es van realitzar 170 tutories, 12 sessions grupals i s’han pogut signar convenis de pràctiques. I d’aquestes 12 persones 9 han aconseguit un contracte laboral. És un èxit si tenim en compte aquest perfil de persones”

Aquest 75% d’inserció que ha aconseguit el programa demostra que amb un acompanyament intensiu i prolongat en el temps, les persones amb atur de llarga durada poden canviar significativament la seva situació.

Estanis Vayreda, regidor de Promoció de la Ciutat Aj. Olot: “Per quantitat l’impacte és reduït però realment per a aquestes 9 persones ha estat un canvi espectacular per a la seva vida, realment els hem donat una nova oportunitat”

Paral·lelament al programa ‘Una nova oportunitat’, l’Ajuntament d’Olot també ha definit el model de negoci per a una possible empresa d’inserció a la comarca que podria generar llocs de treball per a col·lectis d’aturats de llarga durada.

x