L’alcalde d’Olot anuncia negociacions amb Sareb i Incasòl per oferir habitatge assequible a la ciutat

El ple de l’Ajuntament d’Olot celebrat ahir va aprovar una guia per a l’aplicació de criteris responsables, socials, mediambientals i ètics en la contractació pública; també va aprovar la modificació de la plantilla de personal, amb possibilitat d’augmentar la de la policia municipal, i dos convenis d’expropiació de dues petites finques al sector del volcà Montsacopa. Les notícies més destacades, però, es van donar amb les mocions.


Coincidència ahir entre la CUP i Olot En comú per posar a la taula el tema de l’habitatge. La CUP ho va fer mitjançant preguntes per escrit.

Raül Massanella, regidor CUP Aj. Olot: “Li preguntem per escrit. Amb quins recursos s’estan duen a terme el programa d’inspecció d’habitatges buits i quins resultats han donat de moment aquests recursos? Segona pregunta: quants expedients de declaració de situació anòmala de desocupació s’han obert fins ara com a conseqüències de les inspeccions?”

Olot En Comú va demanar per la seva banda fer accessible un habitatge digne, a partir d’una moció que proposava punts com modificar el POUM per obligar a destinar a habitatges de protecció oficial el 30% del sostre superior a 600 m2 dels edificis de nova construcció o rehabilitació integral, o destinar a règim de lloguer social les reserves d’habitatge protegit previstes als sectors urbanístics de desenvolupament.

Xavier García, regidor Olot En comú: “penso que cal que fem un pas més”.

L’alcalde va respondre que tenen lligat un acord amb la SAREB per oferir habitatge al mercat de protecció oficial.

Josep Maria Corominas, alcalde d’Olot: “podem anunciar que una quantitat crec que acceptable des del punt de vista de riscos de l’ajuntament puguin entrar dins del mercat de protecció oficial llogats per l’ajuntament que posariem a disposició de la gent”.

També va anunciar que tenia avançat un acord amb l’Institut Català del Sòl per fer promoció d’habitatge social a la ciutat.

Josep Maria Corominas, alcalde d’Olot: “una, potser dos actuacions en habitatges per posar-los a lloguer”.

La moció dels comuns va ser aprovada amb els vots a favor dels grups de l’oposició i els vots en contra de l’equip de govern. L’alcalde va dir que l’acceptava però que no s’hi podia sentir obligat.

Josep Maria Corominas, alcalde d’Olot: “De cop i volta aquesta moció, a 8 mesos de les eleccions on probablement hem de fer una feina de 8 anys, doncs no hem sembla just”.