El Programa d’Atenció Domiciliària Equips de Suport de l’Hospital d’Olot posa en marxa el nou servei de telemedicina

El Programa d’Atenció Domiciliària Equips de Suport de la Fundació Hospital d’Olot ha posat en marxa un nou servei de telemedicina, que pretén facilitar la interlocució entre pacient i metge, per mitjà d’un test on-line o una videoconferència. El servei ja està en marxa i forma part d’un estudi d’investigació.


Nou avenç en comoditat pel que fa al servei de tractament i l’atenció  dels malalts a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, i és que el Programa d’Atenció Domiciliària Equips de Suport (PADES) de la Fundació del mateix hospital ha sumat al servei d’atenció telefònic i domiciliari, el servei de telemedicina per al pacients de cures pal·liatives.

Sandra Ostoloza, metgessa del servei de PADES:”Consisteix en oferir als pacients amb malalties cròniques complexes, o pacients amb malalties avançades, un sistema on es puguin connectar ja sigui per videoconferència o a través d’un sistema per controlar els símptomes.”

A través d’una tablet i un braçalet, el pacient es pot posar en contacte amb el metge a distància, i mitjançant el test on-line basat en el mètode d’Edmonton permet valorar i mesurar el dolor, el cansament, les nàusees o l’estat d’ànim.

Dolors Arrey, infermera del servei de PADES:”De moment tenim deu tablets. D’aquestes deu tablets n’hem repartit dues a dues persones amb malaltia crònica avançada amb els quals estem fent comunicacions telefòniques i a més a més donar aquest altre servei de videoconferència.”

El 70% del pacients que acull PADES són pacients oncològics, mentre que els de malalties avançades supsoes el 30% restant. Anualment PADES dona suport a 120 persones, i 25 de mitjana diàriament. Aquest servei forma part d’un estudi pel que fa els usos del servei de telemedicina, dotat en 22.000 euros trets de la beca per investigació en pacient crònics del 2017 i té una durada prevista de dos anys.

El servei de medicina ha de facilitar la feina al personal sanitari i donar tranquil·litat als pacients. De moment la resposta tant de pacients com de metges és més que satisfactòria.