El Pressupost del 2019 per a Olot preveu inversions per acabar el Firal, el projecte de la piscina coberta i els barris

L’equip de govern d’Olot ha confeccionat pressupost de l’Ajuntament per al 2019 en base a tres eixos: la cohesió social, l’ocupació i el dia a dia de la ciutat. Pel que fa a les àrees d’atenció a les persones, el pressupost previst per a Olot el 2019 incrementa en un 90% l’aportació a educació des del 2012, per suplir, segons han dit, una Generalitat mal finançada.

Pep Berga, primer tinent d’alcalde Aj. Olot: “no és que tingui la intenció de no complir amb els àmbits de l’educació sinó que te un mal finançament per part de l’estat”.


S’augmenta un 75% el destinat a Serveis Socials respecte el 2012, sobretot per desplegar el nou Servei d’Intervenció Socioeducativa i apostar pel Servei d’Ajuda a Domicili. També s’incrementarà un 15% els recursos destinats a Habitatge.

Pep Berga, primer tinent d’alcalde Aj. Olot: “aquest any afrontarem doncs juntament amb l’Incasol la creació de nous habitatges propers a l’edifici de la brigada però en tot cas aquest augment del 15% ens ha de servir per ampliar encara més la borsa d’habitatge social”.

S’augmenta la partida destinada al manteniment dels centres educatius i es més que dobla la partida destinada a inversions. El pressupost inclourà 75.000 euros per a la redacció del projecte de la piscina coberta. També 114.000 euros per a la compra dels terrenys per al nou Centre d’Atenció Primària de Sant Miquel. Es destinaran 50.000 euros més per als plans de millora d’aquest barri i el del Nucli Antic, i 175.000 euros per a la resta de barris.

Pep Berga, primer tinent d’alcalde Aj. Olot: “precisament amb la idea de que cap persona ni barri es quedi enrere respecte a la resta de la ciutat però molt important sense oblidar la resta de barris”.

Des del 2012, la partida per a programes d’ocupació s’ha incrementat un 132%. L’aportació a la Fundació d’Estudis Superiors s’apuja de 60.000 a 100.000 euros. S’invertiran 156.000 euros per al nou espai de coworking de Can Nyera. Per a l’Espai Cràter, un projecte dinamitzador per al turisme alhora que educatiu i divulgatiu, al pressupost hi figura una partida de 400.000 euros, cap provinent del propi ajuntament, segons defensa l’equip de govern.

Pep Berga, primer tinent d’alcalde Aj. Olot: “no hi ha un sol euro d’aquest 400 mil que no el trobem en el capítol d’ingressos doncs aportat o bé per fons europeus o a través del Feder o bé per la Diputació de Girona, per tant en aquest moment tot i que és una inversió important que ens ha de permetre começar l’obra de l’espai Cràter el 2019, el que és aportació directament de l’ajuntament no hi ha ni un euro”.

Per als costos del dia a dia de la ciutat, l’equip de govern preveu 750.000 euros en concepte de subvenció directa a les entitats de la ciutat, 450.000 euros per a la conservació i el manteniment de l’espai públic, un milió per a la construcció del nou dipòsit d’aigua un milió 150 mil euros per a la finalització del projecte de remodelació del Firal. El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’olot, Pep Berga, ha declarat sentir-se orgullós per la presentació d’aquests pressupostos.