Una subvenció de l’ACA desencallarà la portada d’aigua potable al veïnat de Sant Iscle de Colltort

El veïnat de Sant Iscle de Colltort, al municipi de Sant Feliu de Pallerols, podria veure satisfeta, després de més de 30 anys, la vella reivindicació de tenir aigua potable. L’Agència Catalana de l’Aigua atorgarà una subvenció per a la creació d’un sistema d’abastament d’aigua.


El veïnat de Sant Iscle de Colltort, al municipi de Sant Feliu de Pallerols serà un dels beneficiats de les subvencions que l’Agència Catalana de l’Aigua ha concedit a una trentena d’ajuntaments de les comarques gironines. La Subvenció servirà per crear la infraestructura d’abastament d’aigua potable al veïnat. Fa més de 30 anys que els veïns de Sant Iscle pateixen aquesta situació precària en aquests sentit.

Jordi Puche, veí de Sant Iscle de Colltort: “la unica aigua potable que tenim és de pluja. Quan aquesta s’acaba n’hem de portar amb tractors. Ara hi ha unes ajudes i estem molt il.lusionats amb elles, però a la vegada sabem que l’import que haurem d’aportar cada veí és molt elevat i díficil de suportar”.

Oriol Bulvena, veí de Sant Iscle de Colltort: “nosaltres estem utilitzant aigua de pluja ni tant sols de pou. No te cap garantía sanitària. Ens l’hem de deinfectar nosañtres mateixos. Sant Iscle és un veïnat que te una esglèsia, carreteres, electricitat…només falta l’aigua potable sobretot aigua potable”.

Fins ara els veïns s’autoabasteixen amb aigua de pluja amb els impediments que això comporta ja que es tracta d’una aigua sense cap mena de control sanitari. Des de l’ajuntament valoren positivament que finalment l’ACA hagi accedit a col.laborar en un projecte que es de vital importància

Joan Casas, Alcalde de Sant Feliu de Pallerols: “l’ajuntament te el compromís d’aportar molts diners. De totes maneres busquem altres línies de subvenció tot i que els veïns hauran de col.laborar-hi per que res és de franc, però que hi col.laborin el mínim possible”.

La inversió que aportarà l’ACA per a aquest projecte serà d’uns 129.000 euros i suposarà aproximadament un 40%  del cost. La resta

serà sufragada en part per l’Ajuntament a través de línies de subvenció i l’aportació dels veïns que intentaran que sigui mínima. Una vella reivindicació que els veïns podrien veure satisfeta ben aviat amb el projecte de la creació d’aquesta infraestructura

 

x