Argelaguer escull el seu Consell de Poble amb unes eleccions el proper 8 de desembre

Argelaguer votarà el proper 8 de desembre el Consell de Poble, el nou òrgan participatiu que determinarà necessitats del municipi amb l’objectiu que l’Ajuntament gestioni aquests assumptes. Es vol fomentar així la democràcia participativa, la responsabilitat de tots els veïns i la transparència i neutralitat de la gestió de govern.

El Consell de Poble d’Argelaguer prendrà forma ben aviat. Es tracta d’una de les iniciatives pioneres a la Garrotxa en relació amb la democràcia participativa, que pretén involucrar a tots els habitants en la gestió d’Argelaguer. L’Ajuntament va aprofitar la dinàmica generada amb el procés veïnal de reflexió sobre la nova plaça per crear un òrgan consultiu amb estructura pròpia, que permetés als ciutadans generar acords polítics i socials continus. Amb el Consell de Poble es vehicula una demanda que respon a les inquietuds de coogovern dels seus habitants.

Núria Roig, regidora de participació Ajuntament d’Argelaguer: “Hem endreçat aquest òrgan perquè sigui el més representatiu possible; a les eleccions podrem engrescar a gent que no s’havia plantejat mai a participar com a representant municipal.”

Artur Ginesta, alcalde d’Argelaguer: “El Consell de Poble recollirà les inquietuds d’Argelaguer, dient les coses que fan falta i que són necessàries pel municipi.”

El Consell de Poble d’Argelaguer estarà compost per deu persones, empadronades al municipi i majors de setze anys, que seran escollides proposades pels mateixos veïns a través d’unes eleccions. Les seves funcions seran la de fomentar processos de democràcia participativa, facilitar la reflexió i la discussió pública sobre assumptes municipals, promoure la corresponsabilitat de tothom en les polítiques del poble i vetllar per la transparència i la neutralitat de l’acció de govern. Així mateix ha de detectar i canalitzar les inquietuds i opinions de la població cap a l’Ajuntament. El Consell, que s’escollirà cada dos anys, també comptarà amb un regidor que tindrà veu però en cap cas vot. Els acords de l’ens hauran de disposar com a mínim de l’acord de dos terceres parts dels integrants. Les eleccions al Consell tindran lloc el proper 8 de desembre, al Casal, i serà ratificat en ple municipal el dia 10 del mateix mes.

 

x