El Departament d’Afers Socials destinarà més de 8 milions en tres anys a la Garrotxa dins el contracte programa 2016-2019

El Departament d’Afers Socials i Famílies destinarà a la Garrotxa més de 8 milions d’euros al final del període que va del 2017 al 2019. Són actuacions previstes en matèria de serveis socials, programes sociolaborals i polítiques d’igualtat emmarcades en contractes programes amb Olot, el Consorci d’Acció Social i el Consell Comarcal. Dins la partida s’inclou el projecte d’un pis assistit per a joves migrants sense referents familiars del qual el Departament en sufraga un 64%.


El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chackir el Homrani, ha presentat a Girona les actuacions previstes per a les comarques de Girona en matèria de serveis socials, programes sociolaborals i polítiques d’igualtat emmarcades dins el contracte programa signat amb els ens locals. A la Garrotxa, la inversió del 2017 i fins al 2019 serà de 8 milions 162 mil euros en tres contractes programes diferents signats amb l’Ajuntament d’Olot, el Consorci d’Acció Social i el Consell Comarcal. La partida assignada a la comarca creix cada any i el 2019 és previst que superi els 2 milions 800 mil euros. Entre els 8 milions, es troba la subvenció assignada per a un pis assistit que acull joves migrants sense referents familiars. Per a aquest pis, la Generalitat aporta el 66% del cost, mentre que l’ens local n’aporta el 34%.

Chackir el Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies: “Teníem una mitjana d’entre 300 i 400 adolescents i joves migrats sense referents familiars anualment fins al 2015. A 1 d’octubre d’aquest any hem superat els 3.000. Això significa que el sistema ha d’adaptar-se a una realitat per a la qual no estava preparat. Això ho estem fent de forma conjunta”.

Dins del Contracte Programa i en el període 2017-2019 també es preveu augmentar la plantilla de treballadors socials en un 30%. A Girona, passaran de 256 a com a mínim 338.

Chackir el Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies: “Introduïm una figura nova que sempre havia estat demanaga pels educadors i treballadors socials als ens locals que gestionen els serveis socials bàsics; és la figura del gestor o gestora administrativa, que el que ha de facilitar és poder treure una part de feina de la gestió administrativa”.

Entre 2017 i l’any que ve, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies asseguren que s’hauran invertit 71 milions en terres gironines amb un important increment en la inversió que es fa a l’atenció de joves i infants.