Suma d’esforços dels agents de salut per disminuir la prevalença d’úlceres per pressió

Aquesta setmana posa en marxa la campanya ‘Garrotxa Sense Úlceres’. Aquesta l’han impulsat els principals agents de salut de la Garrotxa amb la voluntat de disminuir la prevalença de les úlceres per pressió. És la primera vegada que La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de al Garrotxa, l’Institut Català de la Salut i les nou residències geriàtriques de la comarca impulsen una campanya conjunta.


La lluita per disminuir la prevalença d’úlceres per pressió és el que ha fet sumar esforços per primer a la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, l’Institut Català de la Salut i les nou residències geriàtriques de la comarca. La campanya consisteix en un tríptic informatiu que explica a sanitaris, cuidadors i públic en general, quines són les pràctiques correctes per prevenir-ne l’aparició.

Marta Espona, adjunta a la direcció de l’equip d’atenció primària d’Olot i Besalú: ‘A nivell hospitalari es donarà el tríptic a aquells pacients que se’ls dona l’alta i a casa estaran enllitats o moltes hores asseguts, a nivell d’atenció primària es donarà als pacients que estan en atenció domiciliària que tenen mobilitat reduïda i a nivell sociosanitari es donarà als pacients de centre de dia, perquè el cuidador tingui en compte que a la nit cal fer canvis posturals”

El tríptic conté missatges clars amb les accions que no s’aconsellen, les que sí i les situacions en les que cal estar en alerta. Actualment a la Garrotxa hi a una prevalença d’un 5’03% d’aparició d’úlceres entre la població de risc. Una xifra uns punts per sota de la mitjana estatal, que està al 11%. Tot i així, l’objectiu és disminuir-ho més.

Neus Domènech cap d’unitat d’atenció a la cronicitat i de continuïtat assistencial de l’Hospital d’Olot:  “Pensem que ens serà molt difícil d’arribar a un percentatge de 9%, però amb la campanya segurament disminuirem el número”

Les úlceres per pressió són lesions de la pell que es produeixen quan en una zona hi ha un ós que pressiona la pell contra una superfície exterior, com un matalàs o una cadira provocant que al teixit no li arribi prou sang ni origen i es comenci a lesionar. Les persones amb risc d’aparició d’úlceres són les que tenen poca mobilitat i passen moltes hores estirats o assentats en una cadira.