La Garrotxa forma part d’un pla pilot de la Generalitat per recollir les agulles i xeringues sanitàries usades de forma particular

La Garrotxa s’uneix al programa pilot de recollida d’agulles i xeringues procedents de tractaments de salut. Aquests residus sanitaris es poden dipositar a la deixalleria comarcal d’Olot i al punt mòbil que fa el recorregut per tots els municipis de la comarca.

La societat genera residus d’agulles i objectes punxants procedents de tractaments de salut, però els usuaris també han de llençar correctament aquests elements. Aquests residus no disposaven fins ara d’una xarxa específica per a la seva recollida, però des d’aquest any, la Generalitat de Catalunya vol impulsar que es dipositin a un punt concret. El pla va dirigit sobretot a aquelles persones que per motius sanitaris s’han de tractar de forma autònoma.

Francesc Canalias, director SIGMA: “Des dels insulinodependents, persones amb mobilitat reduïda, o altres tractaments que requereixen punxar-se de manera sistemàtica”.

La Garrotxa forma part d’aquest pla pilot, juntament amb el Baix Empordà, la Selva, Lleida i Llagostera, i des d’aquest novembre hi haurà dos zones per llençar aquest material, a la deixalleria comarcal d’Olot i al punt de recollida mòbil. S’haurà de guardar les agulles amb la seva càpsula de protecció, a dins de recipients estancs o rígids com ampolles d’aigua o detergent, i llançar-ho tot al punt indicat per garantir la seguretat de les persones que tracten aquests residus.

Francesc Canalias, director SIGMA: “Un cop tinguem aquest material de casa protegit, és obrir el contenidor i tirar tot el que portem a dins sense treure res. És important que es faci així per evitar infeccions o riscos innecessaris”.

La gestió final d’aquest residu serà la incineració, per tal de tenir totes les garanties necessàries que les agulles i xeringues no acabin de forma física a l’abocador o al medi ambient.