Olot iniciarà l’estudi de l’habitatge al Nucli Antic analitzant prop de 900 pisos

Olot estudiarà a fons prop de 900 edificis del Nucli Antic. Representen el 50% del parc d’habitatge del barri, que s’analitzarà en el marc del Pla Integral d’Accions de Millora, amb l’objectiu de poder fer una diagnosi i plantejar propostes concretes per a la  mobilització i rehabilitació. Per començar a concretar accions a nivell urbanístic també s’ha organitzat una jornada aquest divendres sota el nom “Repensem el Nucli Antic des de les Oportunitats”.


La mobilització de l’habitatge per consolidar i atraure població al  Nucli Antic d’Olot és una de les accions que el Consell de Barri va marcar com a prioritària en el marc del Pla Integral d’Accions de Millora.

El primer pas per aconseguir aquests objectius és recollir dades amb un estudi exhaustiu dels edificis, del qual ja s’han aprovat les bases. Tindrà un cost d’uns 34.000 euros i molt aviat convocarà un concurs públic perquè pugui iniciar-se a principis d’any. En una primera fase s’analitzaran uns 860 habitatges, la meitat del total, situats en 26 illes diferents del barri vell.

Estanis Vayreda, Regidor Nucli Antic Olot:  “Des d’Habitatge i Urbanisme s’han considerat que són les illes més prioritàries on actuar-hi. La majoria d’habitatges ens sembla que estan buits i també és una prioritat poder-hi actuar”

 La inspecció dels immobles permetrà recopilar informació de cadascun d’ells en una fitxa detallada.

Estanis Vayreda, Regidor Nucli Antic Olot:  “Hi haurà informació urbanística però també volem saber si els propietaris el volen llogar o vendre i en quines condicions, quins lloguers s’estan pagan, si estan ocupats o no, amb una visita a cadascun, temes d’accessibilitat…”

Un altre dels compromisos del PIAM del Nucli Antic era identificar les àrees d’oportunitat en col·laboració amb el Col·legi d’Arquitectes de Girona. Una tasca que s’iniciarà aquest divendres en una jornada de treball dirigida a arquitectes i aparelladors, que comptarà amb la participació de l’arquitecte i urbanista Francisco Pol.

Neus Roca – Col·legi Arquitectes de Girona “La sessió s’ha pensat com una jornada de treball i reflexió des del punt de vista tècnic per determinar les oportunitats que hi ha dins el Nucli Antic, racionalitzar-ne els motius, determinar-ne els objectius i així poder planificar accions futures amb una visió clara sobre cap a on es vol anar i on es vol arribar”

De la sessió en sortirà un document de conclusions amb aportacions tècniques que han d’ajudar a l’Ajuntament a concretar les estratègies a seguir a nivell urbanístic al Nucli Antic.

 

x