L’Escola d’Art i La Fageda treballen conjuntament en la creació de la imatge gràfica de ‘El Rebost de la Fageda’

Durant aquestes darreres setmanes alumnes de l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques d’Olot col·laboren amb La Fageda, per tal de crear la imatge del seu darrer producte: el Rebost de la Fageda. Juntament amb els treballadors del centre desenvolupen el disseny gràfic que acompanyarà les verdures de proximitat que vendrà La Fageda.


Perquè un producte acabi al mercat cal anar completant molts passos diferents: per una banda, cal tenir el producte en si i les eines per desenvolupar-lo, però avui dia també cal que vagi acompanyat de tota una imatge gràfica que permeti identificar i atraure a nous compradors. Durant les darreres setmanes, sis alumnes de l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques treballen conjuntament amb treballadors de La Fageda per acabar d’idear la imatge gràfica de la seva nova línia de productes d’horticultura, ‘El rebost de La Fageda’. Els estudiants han dirigit el taller, però l’aportació principal creativa l’han dut a terme els mateixos treballadors.

Pere Álvaro, professor projectes ESDAP Olot: “Tota la gent té capacitats creatives. Aquesta fase l’han desenvolupat ells, hem fet un gran mapa de conceptes i ells han desenvolupat la seva estratègia visual.”

La primera intenció és que els vegetals conreats a ‘El rebost de la Fageda’ es venguin al personal intern, i al servei de cuina de la cooperativa, però no es descarta que en un futur es vengui de froma externa. En tot cas, es prepara la imatge gràfica com si fos un producte de venda al consumidor, acompanyant el projecte de disseny gràfic, packaging, senyalització concreta per l’espai de treball, tipografia de producte i elements de marxandatge.