Unió de Pagesos ofereix una xerrada sobre la sinistralitat laboral en el sector agrari

El sindicat Unió De Pagesos ha organitzat aquest matí una xerrada sobre la sinistralitat laboral en el sector agrari, per millorar la prevenció dels seus treballadors. També s’ha aprofitat la trobada per parlar del nou decret de gestió de la fertilització amb dejeccions ramaderes, que pressionarà l’activitat agrícola.


Els accidents laborals del sector agrícola representen un percentatge menor que els que es recullen en sectors com la construcció o la indústria, segons dades oficials de l’Observatori del Treball de Catalunya, però des del mateix ens es considera que les xifres recollides no són reals: consideren que el col·lectiu està poc sensibilitzat en termes de prevenció laboral, i que només comunica els accidents greus degut a les característiques del col·lectiu.

ELENA JUANOLA, DIRECTORA INSTITUT CATALÀ SEGURETAT I SALUT LABORAL:”Estem parlant d’un col·lectiu d’autònoms, amb unes particularitats diferents a altres sectors, sigui pel tema estacional, per la urgència del sector.”

“Estem parlant d’un col·lectiu d’autònoms, que té particularitats i característiques diferents d’altres sectors per la seva estacionalitat o la urgència del sector”.

Davant aquesta singularitat, des de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral es vol conèixer de primera mà quines són les seves inquietuds i problemàtiques, per tal de poder traçar noves línies de treball que permetin evitar l’accidentalitat del sector.

 ELENA JUANOLA:”S’hauria d’intentar comunicar més aquests accidents perquè així des del departament ens permet conèixer quines són les característiques d’aquests accidents.”

“S’hauria d’intentar comunicar més aquests accidents perquè des del departament podríem conèixer més les característiques dels accidents i poder proposar millores per evitar la sinistralitat laboral.”

La problemàtica s’ha exposat en una xerrada sobre sinistralitat laboral en el sector agrari, on també s’ha parlat del nou decret de gestió de fertilització de sòl i dejeccions ramaderes, que ha d’assegurar la qualitat dels sòls i de les aigües subterrànies del país amb la seva entrada en vigor el 2019. Segons el sindicat Unió de Pagesos, la normativa pot posar pressió al sector i per aquest motiu cal conèixer bé què obligarà el nou decret.

LLUÍS SUÑER, UNIÓ DE PAGESOS:”Pot provocar un increment del preu dels lloguers i la terra perquè hi ha molta gent que li interessa tenir terra suficient per utilitzar aquest adob.”

“(La nova normativa) pot provocar un increment de lloguer del preu de la terra per abocar-hi l’adob. Les explotacions més petites ho tenen més complicat de poder solucionar l’augment del preu.”

Les dues temàtiques s’han tractat en una xerrada conjunta organitzada per Unió de Pagesos a l’espai Can Trona de la Vall d’en Bas.

x