Els centres sanitaris de la Garrotxa recomanen visitar-los per causa de grip només en casos complexos

Una de les qüestions a millorar per part de l’Hospital de cares a l’any vinent, ho vàrem dir fa uns dies, és l’espera a Urgències. La presència a la sala d’espera del servei es veu incrementada aquests dies de plena campanya de la grip. Des de l’hospital i l’atenció primària es recomana visitar els centres només si es té necessitat real.


Des dels centres sanitaris de la Garrotxa s’avisa que no s’ha avançat en la investigació contra la grip. El virus ens afectarà aquests dies i ens farà passar males estones.

Des de l’hospital i els centres d’atenció primària es recomana visitar-los només si es corre el risc de desestabilització, com, per exemple, si es pateixen malalties de tipus respiratori que es puguin agreujar per culpa d’aquesta malaltia infecciosa. L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa recorda que el servei d’Urgències compta amb un sistema de triatge que fa avaluacions contínues sobre la prioritat de l’atenció, que es farà sempre sobre criteris mèdics.

x