Sant Joan les Fonts va tancar el 2018 amb un augment de les dades de visitants

L’any 2018 Sant Joan les Fonts va tancar les xifres de visitants amb prop dels 6.800 turistes que van apropar-se a l’oficina de turisme per dur a terme diverses consultes en relació al Municipi, un ascens de visitants gràcies al programa que va posar en marxa l’Ajuntament el passat any on ofereix visites guiades a preus reduïts. Van ser un total de 980 les persones que van fer ús del programa i uns 70 grups que van venir a fer diverses rutes i a visitar els monuments del poble.

Maria Vidal, Tècnica de Promoció, Turisme i Cultura de l’Ajuntament d’Olot: “Cada cap de setmana, a partir del mes de febrer fins a final d’any, fins al desembre de 2018, s’ha dut a terme un programa en el qual tots els dissabtes, diumenges i festius se sortia amb visita comentada amb reserva prèvia a un mateix horari, a les 12 es sortia. Llavors això ha fet que tinguéssim tot un volum de visitants que van a part del que és el total de l’oficina de turisme, que ens ha fet augmentar les xifres del total d’usuaris que han estat utilitzant l’oficina i els recursos que aquesta ofereix”

La gran majoria de visitants provenen de l’àrea metropolitana de Barcelona, ja que la facilitat de comunicació amb la província afavoreix el turisme al municipi.

Maria Vidal:“La tendència és un perfil de visitants que són sobretot famílies, prop d’un 40% de la totalitat del què ens visita, seguidament de parelles, al voltant d’un 30% i després tindríem un grup molt marcat que serien els grups d’amics, que són el 20% de la totalitat, més o menys”

Com a principals peticions turístiques del municipi s’hi troben la Ruta de les Tres Colades, el Boscarró i el Molí Fondo, de manera que els espais de vulcanisme propis del territori són els més demandats pels visitants, seguits dels monuments.