L’Hospital d’Olot presenta el segon grup de blísters de salut per mostrar com fer una correcta recollida de mostra al domicili

L’Hospital d’Olot ha publicat el segon grup de vídeos del que anomenen blísters de salut. En aquesta ocasió, informen als usuaris sobre com fer una correcta recollida de mostra al domicili, el pas que consideren més important per arribar a confirmar el diagnòstic i seguir el tractament adequat.


Així com els blísters de plàstic poden emmagatzemar càpsules en el seu interior, els blísters de salut de l’Hospital d’Olot volen ser una càpsula d’informació audiovisual per a l’interès de l’usuari del centre hospitalari. El primer blíster de salut va explicar com preparar una colonoscòpia. En aquesta ocasió s’han preparat cinc càpsules informatives d’un minut de durada sobre com recollir correctament una mostra d’orina o femta a casa i el procediment que s’ha de seguir per retornar-la al centre.

Nafissa Boumsahi, infermera d’hospitalització: “L’objectiu principal és que es recullin amb bones condicions i no estiguin contaminades”

Cada vídeo explica com recollir mostres adequades per detectar patologies a l’aparell digestiu, paràsits a l’intestí, infeccions a l’aparell urinari, alteracions metabòliques o al ronyó. Des de l’Hospital d’Olot ho consideren una bona eina per complementar l’atenció presencial que ofereix el professional de la salut.

Nafissa Boumsahi, infermera d’hospitalització: “En cap moment substitueix el professional sanitari, més aviat és una eina de reforç per aclarir aquells dubtes que moltes cegades sorgeixen a casa quan no tens un professional sanitari davant i et sorgeix el dubte de com era o com s’havia de fer”.

Els vídeos estan subtitulats. Es poden veure al canal de Youtube de la Fundació i també a la pàgina web, a través de les xarxes socials i a les pantalles de les sales d’espera de l’hospital i els centres d’atenció primària de Sant Joan les Fonts i Sant Esteve d’en Bas.