El Referent d’Ocupació Juvenil ajuda als joves de la Garrotxa en la transició entre el món educatiu i el laboral

Des de finals del passat any 2018 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el SOC, va posar en marxa un nou programa dissenyat per facilitar i acompanyar als joves en el procés de transició entre el sistema educatiu i el món laboral i/o ocupacional, centrant el focus en les persones més joves i amb major vulnerabilitat. Aquest programa, que compta amb el finançament del Fons Social Europeu, ha estat d’interès pel Consell Comarcal de la Garrotxa, que el desenvolupa a la comarca des del passat 31 de desembre.


A partir de la figura tècnica de l’anomenat REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL, el programa ofereix orientació i acompanyament als joves i posa al seu abast els recursos més adequats en funció de les casuístiques personals i/o socials de cada persona.

Àngel Serrat, Referent d’Ocupació Juvenil: “La figura del Referent d’Ocupació Juvenil és un tècnic que està subvencionat pel Servei Tècnic d’Ocupació i el Fons Social Europeu que pretén donar continuitat el que era la xarxa d’impulsors de garantia juvenil. Va donar cobertura al programa de Garantia Juvenil de l’any 2015 al 2018”

La meva feina és informar, acompanyar i orientar a tots aquells joves entre la transició entre el sistema educatiu i el món laboral. Dins la xarxa professional que hi ha a la comarca que atenen a joves jo me’n cuido de l’orientació en temes laborals i formatius”

Aconseguir una transició exitosa del món educatiu al món laboral és la prioritat del projecte. El tècnic referent d’ocupació juvenil que treballa a la Garrotxa atén i orienta qualsevol jove de la comarca a l’Àrea d’Ocupació de Mas les Mates, a l’Ideal Oficina Jove de la Garrotxa i al Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa.

Un pilar molt important per l’èxit del projecte és el fet que el referent d’ocupació juvenil treballa coordinadament amb altres agents del territori, com professionals d’Ensenyament, de Salut, de Treball o Serveis Socials per arribar a crear un marc d’acció on els joves tinguin més facilitat a l’hora de trobar la sortida professional que més s’adeqüi  a les seves necessitats i expectatives.

Mar Roca, Consellera d’Educació i Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa: “Hi hem de participar activament i ens sembla que la clau de l’èxit és treballar coordinadament entre totes aquelles institucions i entitats que tenen joves amb aquestes característiques. Per tant sumem esforços i intentem detectar aquests joves i que puguin participar i ser seguits pel referent d’ocupació juvenil amb la finalitat que puguin trobar la seva feina”

Per accedir als serveis del referent d’ocupació juvenil, els joves han de tenir entre 16 i 29 anys i disposar de NIE o DNI. D’altra banda, tant els joves com les seves famílies poden contactar amb ell trucant al Consell Comarcal al telèfon 972 27 49 00

Deixa un comentari