L’IME ofereix una activitat de seguretat vial als alumnes de l’Escola El Morrot d’Olot amb la col·laboració de la Policia Municipal

Dins les activitats dels Recursos Educatius de l’Institut Municipal d’Educació els nens i nenes de Primer de Primària de l’Escola El Morrot d’Olot han participat en un joc de seguretat a la via pública a càrrec de la Policia Municipal. En aquest cas el joc consisteix en una catifa que presenta diverses problemàtiques que es poden desenvolupar a la via pública com anar amb bici sense casc o travessar quan el semàfor està en vermell. Els alumnes han hagut d’exposar si creien que aquestes situacions són correctes o no per garantir la seva pròpia seguretat i la dels del seu voltant.

Santi Laguarta, Agent de la Policia Municipal d’Olot: “En principi no venim a donar una matèria que els nens no coneguin o el adolescents quan anem als instituts. El que passa és que sí que vens a recordar i a tractar de canviar conductes perquè tothom sap el què ha de fer però realment després no ho fem. I ho fem sempre mitjançant jocs o altres mètodes que es recordin, més que assentar-los a una taula i fer-los una explicació”

L’activitat busca crear un compromís amb la ciutat i amb l’espai públic i educar als nens i nenes sobre certes conductes que no s’han de dur a terme a la via pública.

Marisol Fàbrega, Tutora de 1r de l’Escola del Morrot d’Olot: “Des de l’escola nosaltres el que tenim molt clar i que considerem fonamental és que els nens i les nenes des de ben petits adquireixin aquest hàbit d’un bon comportament per la via pública, fomentant sobretot el que deia, el saber anar, el saber estar i garantint la seva seguretat, per a ells mateixos i dels vianants. També fonamentalment és una educació preventiva de cares als accidents. Aquests nens al futur seran conductor de bicicletes, motocicletes o cotxes i amb una educació preventiva és el que es fonamenta i el que s’intenta”

Aquest curs la policia municipal ofereix cinc tallers de temàtiques diferents per a nens i nenes de diverses edats i es faran un total de 26 activitats on està previst que hi participin 600 alumnes.

x