Gestió del talent: fer-ho a l’inrevés pot ser la resposta

Josep Lluís Sánchez – Segi Iglesia

El talent resulta un element fonamental per l’increment de la qualitat de vida dels habitants d’un territori. No parlem únicament de l’increment de l’activitat econòmica; el talent és quelcom més que generar un increment del PIB local. És la capacitat que tenim les persones per resoldre problemes i activar les oportunitats, en aquest cas, d’acord amb el potencial del territori.

Per tant, sembla, doncs, que el talent que ha de disposar un territori ha de ser el més heterogeni possible, de la mateixa manera que ho són els seus reptes . De la mateixa manera, no podem posar en dubte la necessitat de disposar d’una massa crítica mínima de talent com un actiu clau per donar-los resposta. Tot això ha generat el concepte de “retenció del talent” com una prioritat de qualsevol territori. La manca de talent representa la descapitalització d’un territori, la falta del seu recurs principal per activar el seu desenvolupament integral. No volem posar pas aquest concepte en dubte. Tot el contrari, el que creiem és que entomar-ho com una acció de retenció a hores d’ara ja s’ha quedat obsolet.

El mateix verb retenir (“No deixar que una persona o una cosa se’n vagi, que obeeixi a una impulsió”) no deixa de tenir certes connotacions negatives. Retenir el talent sembla més una acció orientada a evitar el fet que algú desitgi fer més que no pas evitar de soca-rel l’aparició de la necessitat d’emigrar. Per què no li donem la volta al concepte i som una mica més ambiciosos? Per què no ens plantegem que La Garrotxa sigui un territori de captació de talent? Per què en lloc d’evitar que el talent local es plantegi marxar no aspirem que el talent forà vulgui venir? Si generem les condicions perquè el talent sigui atret pel nostre territori… El talent local no es voldria quedar? Algú dubta que no tenim prou espais o recursos de tota mena? Creiem que no tenim capacitat de mantenir el talent propi i a més a més acollir el forani? No es tracta de fer una segregació positiva envers les capacitats foranes, sinó fer valer i ser conscients d’allò que tenim per oferir. Potser aquesta reflexió esborrarà alguns dubtes i reforçarà l’arrelament territorial de capital humà per potenciar el territori.

Desacomplexem-nos, siguem agosarats i posem tots els nostres recursos en valor. Apostem per atreure persones amb l’actitud i la capacitat per aportar a La Garrotxa. No dubteu que és la millor manera d’evitar que el talent local sigui atret per altres territoris. Comencem?

Lagrange Points
Consultoria d’innovació i de serveis
www.lagrangepoints.cat
La Vall d’en Bas