Sant Miquel tria les noves accions de millora del barri en el marc del PIAM 2019

S’han donat a conèixer les noves propostes de millora per al barri de Sant Miquel, en el marc del Pla Integral d’Accions de Millora per aquest 2019. Després del Consell de Barri de fa unes setmanes.


Una de les actuacions més demanades pel barri és l’estudi per valorar possibles millores en la il·luminació i la seguretat en la via més important i transitada del barri com és l’Avinguda Girona.

Pep Berga, Primer Tinent d’alcalde de l’Aj. d’Olot: “Probablement acabaran sortint accions que s’hauran de realitzar en el futur perquè intervenir a l’Avinguda de Girona requereix molta inversió però volem saber de quina manera podem millorar la il·luminació, la seguretat i de quina manera podem millorar aquesta avinguda”

Aquesta acció anirà lligada amb una altra, la continuació de la regeneració del carrer de Sant Miquel, amb la compra de tres edificis amb l’objectiu d’enderrocar-los i fer-hi un carrer que arribi fins al Molí d’En Climent, per a vianants i bicicletes, ja de cares al 2020.

El Molí d’en Climent, seu actual de l’Agrupament Escola i Guia Nostra Dona del Tura,  és precisament la tercera acció que els veïns van votar. Es tracta d’una reforma estructural al seu interior, tant pel que fa bigues, terra com altres elements que conformen l’edifici, a més de la zona exterior.

Pep Berga, Primer Tinent d’alcalde de l’Aj. d’Olot: “Pel que fa al Molí del Climent hi ha reparacions a fer a la coberta, en alguns dels pisos, en els baixos del propi edifici i com també és molt important fer actuacions a l’entorn del molí. Allà hi ha una cabanya malmesa, que de fet fa unes setmanes es va incendiar i es pretén millorar aquest entorn que és on habitualment juguen els nens”

La última acció serà la millora de les instal·lacions al Casal de Sant Miquel, un dels espais més sol·licitats de la ciutat, a més de la finalització de les últimes millores a l’espai bufadors.

Jordi López: educador del Consorci Acció Social Garrotxa i conductor del Consell de barri de Sant Miquel:”El que s’ha vist és que falta una remodelació, millorar els usos que s’hi fan, un tema de pintures, d’infraestructura i un tema de què necessita per poder oferir un millor servei”

L’ajuntament preveu guardar-se entre un 20 i un 25% del pressupost total del PIAM a futures propostes d’àmbit social i cultural que decideixi el barri. Una de les idees és celebrar, en gran, els 75 anys del Ball Pla aquest 2019.

Segons Berga la maquinària ja està engegada per dur a terme aquestes propostes que s’han d’anar realitzant durant aquest 2019.