La Fundación Toro de Lidia recorre per la via administrativa la desestimació de l’Ajuntament d’Olot de fer curses de braus

La Fundación Toro de Lidia ha recorregut per la via administrativa la desestimació de l’Ajuntament d’Olot a la petició de tornar a fer curses a la plaça de braus. El recurs al·lega que la decisió de l’alcalde és contrària a dret i vulnera l’obligació de tots els poders públics de protegir i fomentar la tauromàquia com a patrimoni cultural. La fundació recalca el deure de cedir els béns de propietat pública a l’activitat taurina, si han estat construïts amb aquesta finalitat, i que això preval sobre qualsevol “voluntat majoritària”.  També diu que la consiluta que s’hi va realitzar no té eficàcia jurídica. El recurs és el resultat de la desestimació de la sol·licitud que la fundació i altres entitats taurines catalanes van entrar a l’Ajuntament perquè la plaça de braus del municipi acollís un nou espectacle taurí, que tindria com a protagonista el torero olotí Abel Robles. El consistori olotí va desestimar la sol·licitud en aquell moment. El president de la fundació espanyola, Victorino Martín, ha assegurat que amb aquest segon tràmit, els toros estan més a prop de tornar a Catalunya.

x