L’Associació de Plomistes de Sant Joan les Fonts es dissol i deixa la gestió de l’aigua a l’Ajuntament a partir de l’abril

L’Associació de Plomistes de Sant Joan les Fonts es dissol aquest mes i l’Ajuntament assumirà la gestió de l’aigua a partir de l’1 d’abril. L’entitat creu que és la millor decisió que es podria prendre per garantir un servei proper als veïns i efectiu. L’equip de govern assegura que la municipalització no representarà un sobreesforç i les quotes s’equiparan entre els veïns.


Aquesta és una de les primeres fonts que l’Associació de Plomistes de Sant Joan, fundada fa 114 anys, va acostar al veïnat del municipi. De fet, a l’inici el poble garrotxí era poc més que aquest espai. Entitat sense ànim de lucre, els membres de l’associació es repartien l’aigua en quarts de plomes, antiga mesura que en la seva totalitat equival a un metre cúbic, i sempre han revertit el benefici del subministrament als nuclis emparats sota la seva gestió (Sant Joan, La Roureda, Sant Cosme i Aiguanegra). En els últims 30 anys, ha renovat el 80% de les instal·lacions i ha instal·lat tres dipòsits, un pou i 150 hidrants. Davant la perspectiva de perdre un concurs públic al que obligaria la nova normativa, entitat i ajuntament s’han posat d’acord per municipalitzar la gestió de l’aigua a partir de l’1 d’abril. L’associació, que procedeix a la seva dissolució, creu que és la millor solució per als veïns.

Manel Soler, president de l’Associació de Plomistes de Sant Joan les Fonts: “Una empresa ve a fer negoci. Vindrà aquí i dirà que invertirà 5 milions d’euros a alguna cosa. Que ho faci és un altre tema. Ha passat a Barcelona, tots llegim el diari i sabem el que passa. Aquí trucaven i sortia algú de l’associació que els atenia. Continuaran trucant i sortirà algú de l’Ajuntament que els atendrà”.

L’acord comporta l’assumpció per part de l’Ajuntament dels actius de l’associació, 213.000 euros, i del personal relacionat. L’Ajuntament es compromet a revertir el romanent que resulti de la liquidació a la millora de la xarxa. Es determina una moratòria de quatre anys en què no s’apujarà el cost del servei. L’equip de govern de Sant Joan les Fonts assegura que la municipalitzaciód el servei no comporta un sobreesforç afegit, i anuncia l’equiparació de les quotes entre veïns, ja sigui antic plomista o no.

Joan Espona, alcalde de Sant Joan les Fonts: “A partir de l’1 d’abril les quotes han de ser totes iguals, el que no podem fer és un diferencial entre la persona que era plomista fins avui i la persona que no ho era. La quota serà per a tothom igual exceptuant alguns punts del municipi on tècnicament es pot demostrar, per bombaments o per diferents motius, tingui un sobrecost. Tenim uns preus aprovats per la Junta de preus de Catalunya”.

Amb la transmissió, es crearà una comissió de seguiment formada per cinc persones procedents de l’associació que vetllarà pel bon funcionament del servei.

x