La Vall d’en Bas reconeixerà Francesc de Verntallat i el seu passat remença

La Vall d’en Bas ha posat en marxa la maquinària per donar a conèixer de manera formal el passat remença del seu municipi, i ho farà conjuntament amb el Campus de Patrimoni i Natura de la Universitat de Girona i el centre de Recerca d’Història Rural de la UdG.

Clàudia Riera, responsable Campus Patrimoni de Cultura i natura de la UdG: “Aprofitant que a la UdG d’aquesta prestigiosa historiadora com és la Rosa Lluch, amb aquest intercanvi pretenem portar a terme aquesta exposició”

A la Vall d’en Bas els remences van tenir un paper molt destacat, fixant-se sobretot en la figura de Francesc de Verntallat, i ara es vol representar en una exposició que hauria de veure la llum de cares al 2020, on s’hi expliqui la lluita que van mantenir els remences amb la reialesa per tal d’aconseguir la llibertat per part dels primers, en la guerra civil catalana que va culminar amb Sentència de Guadalupe instaurada el 21 d’abril de 1486.

Rosa Lluch, membre del centre de Recerca Històrica Rural de la UdG: “La idea és fer una exposició per explicar qui eren els remences, perquè eren importants, perquè els remences catalans o serfs destaquen per sobre dels europeus. És una mica contextualitzar perquè van sorgir i com vivien”

Les primeres accions, però, seran una sèrie de debats i xerrades que es faran cada any a més d’una recopilació a Can Trona de tot de material bibliogràfic relacionat amb el passat remença. Tot sota el nom: ‘La Vall d’en Bas Terra Remença’.

Lluís Amat, alcalde de la Vall d’en Bas: “A part d’això volem fer també un fons bibliogràfic aquí a Can Trona amb un recull de tots aquells llibres, novel·les i contes que parlin dels remences”

Recordem que els remences catalans van ser els primers en tot Europa en aconseguir la llibertat.

x