El 2018 van augmentar les reclamacions a l’Oficina de Consum però 3 de cada 4 van poder ser resoltes

L’any passat, les consultes a l’Oficina de Consum de la Garrotxa van baixar en prop d’un 35%. La davallada s’explica perquè el 2018 ja no hi havia la preocupació per les clàusules terra que sí que hi era al 2017. L’Agència Catalana de Consum ho atribueix a l’ús de les vies telemàtiques, que substitueixen les visites presencials, i a millors campanyes de comunicació. L’augment de les reclamacions, que l’any passat va ser de més d’un 30% a la Garrotxa, també l’expliquen per les bones polítiques públiques aplicades en aquest àmbit.

Elisabet Abad, directora de l’Agència Catalana de Consum: “Estem fent campanyes de comunicació, informació i divulgació perquè els ciutadans i ciutadanes d’aquest país tinguem consciència que és un dret que tenim dret a reclamar quan sigui vulnerat”.

L’any passat les telecomunicacions van tornar a ser els serveis més reclamats, per la contractació, facturació, gestió d’avaries, cobraments indeguts o interrupcions del servei; per davant dels serveis bàsics, que el 2017 van arribar a la primera posició. Les pràctiques poc clares i abusives, conflictes amb la facturació, gestió d’altes i baixes o talls indeguts són les qüestions més reclamades en aquest sector, on les empreses amb una òptica local aglutinen menys reclamacions respecte de les grans companyies. De l’any passat destaquen també les 101 reclamacions relacionades amb el transport de viatgers derivades de les vagues a diferents companyies aèries. Les visites a domicilis no van generar al 2018 cap reclamació, gràcies a l’enduriment de la normativa. Tot i haver augmentat, les reclamacions a l’Oficina de Consum de la Garrotxa tenen bon pronòstic, i és que 3 de cada 4 es resolen favorablement.

Joan Espona, president del Consell Comarcal de la Garrotxa: “Que arribem a un 75% de solucions a aquests problemes crec que és una dada molt important, i això no és fruït de la casualitat. Això és fruït d’un treball que són moltes trucades”.

Anna Beltran, directora de l’Oficina de Consum de la Garrotxa: “Aquest any es van bloquejar comptes de persones d’origen xinès. Vam ser dels primers que, a banda de rebre les reclamacions i intentar-ho solucionar, vam trucar al servei de reclamacions del Banc d’Espanya, vam trucar al BBVA, a contactes polítics… Vull dir que no ens quedem només amb la reclamació que arriba, sinó que intentem que no n’hi hagi més”.

Elisabet Abad, directora de l’Agència Catalana de Consum: “Ja podem anunciar també que l’assignació que tindreu aquest any evidentment serà la màxima, que serà al voltant de 65.000 euros, per la bona gestió que esteu fent”.

L’any passat, l’oficina garrotxina va tornar a ser activa pel que fa a visites a establiments, sessions informatives, difusió de les consultes de més repercussió o accions com el concurs del dia del consumidor, encarades en alguns casos a fomentar l’adhesió a la Junta Arbitral de Consum i, en d’altres, a facilitar la formulació de consultes o reclamacions.

x